Įvairūs Šventosios Žemės gyventojų tipai.

Tiberia ir Genezareto ežeras.