Dvidešimt antrasis "Laiškų lietuviams” straipsnio konkursas jau pasibaigė. Vertinimo komisija jau skaito atsiųstus rašinius. Komisiją sudaro: Danutė Bindokienė, kun. Petras Daugintis, S.J., Danutė Eidukienė, Juozas Masilionis ir Nijolė Užubalienė.

     Konkurso laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio 4 d., šeštadienį, 7 val. vakaro Jaunimo Centro kavinėje. Meninę programą atliks estradinė dainininkė Linda Ruzgaitė ir Antrojo kaimo aktoriai.

     "Laiškai lietuviams” jau eina trisdešimt antruosius metus, o konkursai ir metinės šventės — dvidešimt antruosius. Kiekvienais metais į šią šventę susirenka žurnalo skaitytojų ir bičiulių šeima pasigėrėti menine programa, į kurią vis stengiamės daugiau įtraukti mūsų jaunąsias jėgas, pasisvečiuoti, pasikalbėti, pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Įvairiausių renginių, ypač savaitgaliais, Čikagoje pilna, bet tikimės, kad mūsų skaitytojai ir bičiuliai balandžio 4 dienos vakarą rezervuos šiam žurnalui, kurį daugelis labai mėgsta, giria, mums rašo ar sako komplimentus. Tikimės, kad tie komplimentai bus palydėti konkrečiu veiksmu — atsilankymu į metinę šventę. Visų laukiame.