198 psl.: programos vedėja Nijolė Užubalienė; scenos iš Antro Kaimo vaidinimų — J. Riškus ir J. Kapačinskas, E. Būtėnas, J. Aleksiūnas ir J. Kapačinskas.

199 psl. — dalis publikos.Nuotr. J. Tamulaičio