Spausdinti

Nijolė Jankutė

DAINUOTINĖ

Buriu-buriu, avyte žebraburnyte;
Aš tau
šėko, tu manvilnos.
Čia akmenėlis,
Čia baltas smėlis,
O čia
žalia šolelė. . .
Nemoku verpti, nemoku austi,
Bet moku tą dainelę

Vėjas dainavo,
Močia liūliavo

Niekada nepamiršiu. . .
Buriu-buriu, avyte. . .

RAUDOTINĖ

Nemesk, antele, raibos man plunksnos,
Čia noriu pasilikt.
Su laužo dūmais,
Raudonais krūmais
Žiežulą žiemą sutikt.
Nekviesk, sesule, i šiltą trobą,
Linų nemoku verpt. . .
Ant akmenėlio
Lietum piemenėlio
Graudulį noriu išverkt. . .

RUGSĖJIS

Vakar čia kepėme bulves
Ir barstėm druska,
O medų tepėm ant duonos.
Šiandien
jau šalti pelenai
Plėnys baltos kaip sniegas. . .
Saulė, veidą pridengus skara,
Verpia juodą ir pilką, juodą ir pilką vilną.
Suverpk man, saule, kamuolį siūlų.
Duosiu vėjui, kad išaustų milinę

Laužavietėj šalta, trobon eiti bijau,
Šelmeny susimetė širšės. . .