Spausdinti

Buvusi SIBIRO TREMTINĖ

     Artėjančio vakaro tamsa pakyla iš slėnių, ir mūsų žingsniai lieka neramūs, o rankos tiesiasi, ieškodamos atramos. Viešpatie, kada buvo labiau neramūs vakarai ir tamsesnės naktys? Ir kada turėjome mažiau teisių sakyti: "Pasilik. ..”? Juk prieš Tave uždarome savo namų, mokyklų, įstaigų duris. Mes nenorėjome su Tavimi gyventi po vienu stogu. Mes šaukėme: "Nenorime, kad šitas mums viešpatautų!” Taip, o dabar nerandame kelio iš savo nevilties ir tamsos. Išėjai iš mūsų šeimos, ir toks išblėsęs, trapus liko namų židinys. Išėjai iš mokyklos, ir dabar negyvos jos tiesos, mirusi raidė šalčiu marina mūsų protus ir širdis. Pasitraukei iš ¡statymų, ir beteisiai likome savo žemėje, o gyvenimas liko tik griuvėsių krūva.

     O jei Tu, Dieve, pasitrauksi iš mūsų širdžių, iš giliausios mūsų sąmonės — ak, mes liksime lavonai. Sugrįžk į mūsų dienas ir pasilik su mumis. Juk niekada naktys nebuvo tamsesnės ir dienos sunkesnės. Mes šąlame, nes klaidžiojame be Tavo šviesos. Tu matai, kokie klaidūs mūsų keliai, ir visi kelio posūkiai pilni vilionių. Kaip mes išeisime iš jų nepaklydę, jei Tu — Kelias paliksi mus?

     Pasilik su mumis nevilties valandomis. Tik Tavo šviesoje aiškėja mūsų skausmo prasmė. Pašvęsk mūsų kančią Tu, kuris į Emmaus ramybę atėjai per Golgotą. Pasilik su mumis mūsų laimės valandomis. Kitaip mes pamiršime, kad visas džiaugsmas tik iš Tavęs sruvena. Mes susižavėsime žemės žiburėliais ir liksime akli Tavo šviesai. Pasilik su mumis mūsų darbo ir planavimo valandomis. Palaimink kiekvieną mūsų sumanymą ir pastangas, kad mūsų darbai būtų Tavo karalystės statyba. Pasilik su mumis visada. Neleisk, kad mūsų akys būtų suklaidintos ir nepastebėtume Tavo atėjimo valandos. Kad regėtume Tavo rankas, tvarkančias mūsų gyvenimą, kad girdėtume Tavo žingsnius mūsų keliuose. Pasilik su mumis. Tavo rankos tegul rašo tautų įstatymus. Tavo gailestingumas tegul budi prie ligonių lovų, prie kalėjimo durų, prie spygliuotų lagerių užtvarų.

     Pasilik su mumis, pasilik mumyse, kad būtume Tavo šviesos ir meilės nešėjai. Pasilik su mumis. Juk vakaras. Juk naktis. Pasilik...