Spausdinti

NIJOLĖ JANKUTĖ

Trečią valandą ryto miestas užmiega.
Tyla
mano pagalvėminkšta ir vėsi:
Dar neatsiautė prerijų vėjai,
Dar nekarštas birželis.

Trečią valandą ryto niekas gatve nevažiuoja,
Ir kaimyno šuo nesuloja,
Bet anapus tylos duris daužo nematomas kumštis.
Anapus tylos šaukia iškreiptos burnos

Veža!

Greičiau! Susiliek su tamsa, su baldu kontūrais!
Arba krisk po serbentais. Išnyk!
Rūgščios kekės vietoje ašarų,
Grumstas burnoj vietoje balso. . .

Trečią valandą ryto miestas jau miega.
Tyla
mano pagalvėbet kojūgalygedulingas vaiduoklis.
Jis aplanko mane kas birželi trečią valandą ryto,
Šaukdamas užkimšta burna ir raudodamas uogom serbentų. . .