Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 36 1985m.

1950 metų pradžioje pasirodė pirmasis "Laiškų lietuviams” numeris, tad šiais metais jau švenčiame trisdešimt penkerių metų sukaktį. 

Subkategorijos

 • 1985m. 1 Sausis

  Trisdešimt penkeri metai. Kas ciesoriaus - ciesoriui, kas Dievo - Dievui. Lietuviški švenčių papročiai. Kodėl tikėti? Teologiniai mąstymai. Ko vyras laukia iš moterų, moterys - iš vyrų. Vėžys, širdis, meilė... Į ką kreipti dėmesį, renkantis profesiją ar pašaukimą. Mergaitėms neapsimoka siekti profesijų?

 • 1985m. 2 Vasaris

  Vasario šešioliktoji - tautinių rekolekcijų diena. Malda už pasaulio taiką. Moralė naujos situacijos kryžkėlėje. Teologiniai mąstymai. Kiek kartų padarėte... JAV ekonominė politika. Lietuviški papročiai. Vėžys, širdis, meilė... Ką man močiutė sakė...

 • 1985m. 3 Kovas

  Gavėnia. Tikėjimo praradimo priežastys. Tamsus esi... Lietuviškų švenčių papročiai - kovas. Meilė - tobulumo ryšys. Įspūdžiai iš ekskursijos į Australiją. Palyginimas apie talentus. Teologiniai mąstymai. Ar mes, tėvai, kalti, kad vaikai geria? Kuo skiriasi berniukas nuo mergaitės.

 • 1985m. 4 Balandis

  Kristaus pergalė ir krikščionybės esmė. Viskas Dievo garbei. Tikėjimo praradimo priežastys. Ką padarome iš tavęs, Viešpatie ! Asmeniškas bendravimas su Kristumi. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai Balandis. Iš istorinių versmių. Kapituliacija ar kova? 

 • 1985m. 5 Gegužė

  Susipažinkime su Marija. Tikėjimo praradimo priežastys. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai Gegužė. Duok Dievui šansą. Jei Dievas už mus, kas prieš mus? Iš istorinių versmių. Auklėjimo klausimai. Jaunuoliai ir jų tėvai.

 • 1985m. 6 Birželis

  Birželio vėjui pučiant. Viena širdis ir viena siela. Mūsų išeivijos religinio ir tautinio gyvenimo skersinis pjūvis. Tikėjimo praradimo priežastys. Užgesęs tebešviečia. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai Birželis. Kodėl jaunimas nutolsta nuo religijos.

 • 1985m. 7 Liepa-Rugp.

  "Laiškų lietuviams" 35-toji sukaktis. Tikėjimo praradimo priežąstys. Brolių meilė. Teologiniai mąstymai. Kitoje ekvatoriaus pusėje. Kodėl šeimos skiriasi. Niekad negimusio kūdikio malda. Kodėl kyla nesusipratimai tarp vaikų ir tėvų? "Stikliniai ramentai". Jono Muloko architektūra.

 • 1985m. 8 Rugsėjis

  Rudenėjant. Dievo meilė bei gailestingumas. Tikėjimo praradimo priežastys. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai Liepa-Rugpjūtis. Kitoje ekvatoriaus pusėje. Mokykloje. Komunikacija šeimoje. Šeimų suirimo priežastys. Vaikų nesutarimai su tėvais. Dešimt vaikų įsakymų tėvams. Mano ypatingas draugas. Česlovo Grincevičiaus "Vidudienio varpai".

 • 1985m. 9 Spalis

  Darbas - palaima. Iš religinės amerikiečių poezijos. Priekaištai ir abejonės. Teologiniai mąstymai. Dievo vaikai. Tikinčio ateisto malda. Bažnyčios pažiūra į apsireiškimus. Kitoje ekvatoriaus pusėje. Laiškas Lietuvos kunigui. Šiek tiek apie moralę. Ko jaunimas nutolsta nuo religijos. Moterų kova už lygias teises. Kas tu esi, viešpatie? 

 • 1985m. 10 Lapkritis

  Rudens nuotaikos. Ar evoliucijos teorija neigia kūrėją Dievą? "Jei kas trokšta būti pirmas". Teologiniai mąstymai. Prigimties reikalavimai ir žmogaus elgsena. "Nebijom, net jei žemė grebėtų"... Meditacijos. Iš istorinių versmių. Įyarinėjimai: su pagrindu ar be pagrindo? Iš kur kyla vaikų nesusipratimas su tėvais? Dėl ko jaunimas nutolsta nuo religijos?

 • 1985m. 11 Gruodis
  Kūčių ir kalėdų mintys. Žmogaus evoliucija ir katalikų mokymas. Teologiniai mąstymai. Šviesa iš viduramžių. Dievui viskas įmanoma. Lietuviai Romeo ir Julijos mieste. Pavyzdžio įtaka vaikui. Kodėl jaunimas nutolsta nuo religijos. Moterų kova už lygias teises.