Jau kelis kartus skelbėme, kad šiais metais vykstame j Pietų Ameriką, bet marštrutas ne dėl mūsų kaltės vis po trupučiuką keitėsi. Dabar jau galutinai viskas nutarta ir sutvarkyta. Išvykstame Pan American linijos lėktuvu balandžio 18 d. į Argentiną, Buenos Aires. Ten pabūsime tris dienas, paskui skrisime į Rio de Janeiro, kur praleisime septynias dienas gražiame Sheraton viešbutyje prie pat jūros. Čia bus galima pailsėti, pasimaudyti, suorganizuoti įdomių ekskursijų. Grįšime balandžio 30 d. Kelionė su viešbučiais ir kasdieniniais pusryčiais — 1195 dol. iš Miami, 1485 dol. iš Čikagos. Jeigu atsiras pigesnis skridimas iš Čikagos į Miami, tai ir kaina sumažės. Laiko jau liko nedaug, tad prašome registruotis iki kovo 5 dienos šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.