Spausdinti

Eugene Mattelaer

Dieve, Tave žino kiekviena tauta
kiekvienas savitu, būdu
Tu Visatos Kūrėjas ir Viešpats.

Leisk visiems, kurie valdo, jų tarnybą
 atlikti kaip šventą pareigą
laisvų žmonių bendruomenei.

Leisk visoms tautoms gyventi laisvai,
vienom
ne kaip valdovams ir ponams,
kitom
ne kaip vergams ir tarnams.

Tiems, kuriuos temdo nesantaika
arba priespauda, ateik ir
atnešk laisvę.

Tie, kurie nori pirmauti savam krašte,
turi būti tarnai: tik tuomet
gali pasaulyje gyvuoti taika.

Tebūnie taip!—- Amen.

Iš nederlandų kalbos vertė Z. TENISONAITĖ