Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1985 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXXVI, NO. 6

BIRŽELIO VĖJUI PUČIANT

181

 Vytautas K. Butvila

EILĖRAŠČIAI

184

 Z. Tenisonaitė ir
 N. Jaukutė

VIENA ŠIRDIS IR VIENA SIELA

185

 Chiara Lubich

MŪSŲ IŠEIVIJOS RELIGINIO IR
TAUTINIO GYVENIMO SKERSINIS PJŪVIS

186

 Ramunė Kubiliūtė

TIKĖJIMO PRARADIMO PRIEŽASTYS (IV)

192

 Bruno Markaitis, S.J.

UŽGESĘS TEBEŠVIEČIA

195

 Jonas Kidykas, S.J.

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

203

 Vytautas Bagdanavičius

LIETUVIŠKI PAPROČIAI. BIRŽELIS

206

 Danutė Bindokienė

KODĖL JAUNIMAS NUTOLSTA NUO RELIGIJOS

208

 Paulius Bindokas

TĖVYNĖJE

210

 Gediminas Vakaris

KALBA

214

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

215

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

216

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Karolio Garucko, S.J. gyvenimo. Viršelio piešinys — Giedrės Čepaitytės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published montnly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.