Spausdinti

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

MŪSŲ SPAUDOJE PASIŽVALGIUS

     Jau ne kartą buvo pasiskųsta, kad mūsų išeivijos spauda negali pasigirti kalbos taisyklingumu. Kalbos klaidų pasitaiko labai įvairių, bet kai kurios daugelyje leidinių nuolat ir nuolat kartojamos. Čia atkreipsime dėmesį tik į vieną kitą.

     atsiekti, atsiekimas. Šiuos žodžius ypač mėgsta jaunimas. Jais mirgėte mirga jų rašiniai ir leidiniai. Jie yra klaidingai vartojami vietoj pasiekti, pasiekimas. Tai vertiniai iš rusų kalbos. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne jų visiškai nėra. Veiksmažodį atsiekti būtų galima pavartoti tik, pavyzdžiui, tokia reikšme: Siek per tvorą, gal iki manęs atsieksi. Kalbant apie kokio nors tikslo siekimą, galima vartoti tik pasiekti, o ne atsiekti. Gal jaunimas taip yra įpratęs vartoti žodžius atsiekti ir atsiekimas, kad jų skambesys gali trupučiuką priminti angliškuosius to achieve ir achievement.

     Juos visuomet taisydavo Jonas Jablonskis. Taip pat juos taiso dar nepriklausomybės laikais Lietuvoje išleistas "Kalbos patarėjas”, prieš keletą metų išleisti "Kalbos praktikos patarimai” ir 1985 metais išleista "Praktinė lietuvių kalbos vartosena”. Tad šiuos žodžius (atsiekti ir atsiekimas) galime be jokio sąžinės graužimo visiškai išbraukti iš savo kasdieninės kalbos žodyno. Mūsų jaunimas, šiais metais vykdamas į savo kongresą Australijoje, turėtų stengtis visiškai jų atsikratyti, kad, ten nuvykę, savo kalbose ir diskusijose šiais nevartotinais rusų kilmės žodžiais neklaidintų nežinančiųjų ir negadintų nervų žinantiesiems.

     du metai, trys metai. .. Ne tik čia, išeivijoje, bet ir dabartinėje Lietuvoje šis klaidingas skaitvardžių vartojimas taip paplitęs, kad turbūt yra nedaug vilties artimoje ateityje jais atsikratyti. Su daugiskaitiniais daiktavardžiais (metai, marškiniai, kelnės, žirklės, durys ir pan.) reikia vartoti dauginius skaitvardžius: vieneri, (arba vieni), dveji, treji, ketveri ir t.t.

     ypač, ypatingai. Šie du prieveiksmiai labai dažnai maišomi, lyg jie būtų sinonimai. Bet jie nėra sinonimai, jų reikšmė skirtinga. Ypač reiškia "labiausiai, daugiausiai”. Jį vartojame, pabrėžtinai išskirdami kurį nors daiktą, veiksmą ar ypatybę iš kitų panašių daiktų, veiksmų ar ypatybių, pvz.: Sugavau daug žuvų, ypač lydekų. Ten buvo susirinkę daug jaunimo, ypač mergaičių. Jis gražiai groja įvairiais instrumentais, ypač smuiku. Man patinka švelnios spalvos, ypač šviesiai mėlyna.

     Prieveiksmis ypatingai reiškia "nepaprastai, savotiškai, subtiliai”, pvz.: Vakar buvo ypatingai šalta diena. Amerikai yra ypatingai sunku išspręsti rasinį klausimą. Solistė ypatingai gražiai atliko šio vakaro programą. Jis yra ypatingai jautrios sielos žmogus.

     Praktiškas patarimas: kai neaišku, katrą iš šių prieveiksmiy vartoti, pamėginkime vartoti ypač. Jeigu jis sakinyje tinka, tai jį ir vartokime, nes daugiausia klaidų daroma, kai, užuot vartojus ypač, pavartojama ypatingai.