Spausdinti

Vaiva Vygantaitė

     Balandžio mėn. 15 dieną dvidešimt aštuonios mamytės susirinko į aerodromą išleisti dešimčiai dienų savo dukrelių į Ispaniją. Skridome Iberijos linija ir nusileidome Madride 6 val. ryto. Nuvažiavę į viešbutį, visos užmigome iki pirmosios ekskursijos. Ekskursijoje matėme dalį Madrido. Pavakarieniavę išsiskirstėme į grupeles ir ėjome į diskotekas.

     Pirmąją didelę ekskursiją pradėjome anksti iš ryto. Važiavome į Avilą. Ten matėme šv. Teresės gimimo vietą, jos vardu pastatytą bažnyčią, kurioje yra jos relikvija — pirštas. Ta bažnyčia labai įspūdinga. Joje yra Jėzaus statula. Kai pažiūri iš jo dešinės, jis žiūri į dangų, o kai iš kairės — tiesiai.

     Papietavę važiavome į Segoviją, kur matėme Alkazarą ir romėnišką vandentiekį. Grįždamos atgal į viešbutį, sustojome La Granja pilyje, iš kurios Ferdinandas ir Iza-

Vaiva Vygantaitė.

belė valdė Ispaniją. Ši pilis man priminė Trakų pilį, nes abi yra tiek pat išsilaikiusios.

     Velykų rytą pradėjome visos dienos ekskursiją, važiuodamos į Toledo. Ten aplankėme EI Greco namą, kuriame pamatėme jo labai žymų paveikslą "Prisikėlimą”. Matėme Santa Maria bažnyčią, buvusią žydų sinagogą. Mums aiškino, kad Toledo mieste yra tik viena žydų šeima. Matėme labai daug kitų bažnyčių. Grįždamos namo, sustojome "Kritusiųjų slėnyje”. Ten ant kalno yra pastatytas milžiniškas kryžius — 60 pėdų aukščio, o jo skersinis — 40 pėdų. Šis kryžius pastatytas pagerbti civiliniame kare žuvusiems kariams.

     Pirmadienį pradėjome savo ekskursiją į pietus. Sustojome keliose vietose. Pamatėme labai įdomų malūnėlių miestelį. Aplankėme vieną mahometonų bažnyčią. Buvo įdomu pamatyti senus altorius ir kaip senovėje arabai įsivaizdavo dievą. Tame miestelyje taip pat matėme mažutę žydų gyvenamą vietovę. Jie turi ir mažą sinagogą.

     Vakare atsiradome Sevilijoje. Pavalgę įspūdingą portugališką vakarienę, ėjome apžiūrėti Sevilijos miesto, kaip jis atrodė naktį. Tiesą sakant, jis atrodė maždaug taip, kaip Čikaga, tik pastatai yra senesni. Iš ryto pradėjome ekskursiją po miestą. Aplankėme didžiausią pasaulyje gotiško stiliaus katedrą. Katedra labai sena. Kai joje būdavo procesijos, tai nešdavo žvakes. Žvakių vaškas krisdavo ant grindų. Jis ten ir pasiliko iki šių dienų. Niekas jo nenuima, nenuvalo. Tas vaškas yra bent 300 metų senumo. Altorius labai puošnus, visi ornamentai yra iš aukso ir sidabro.

     Išsimiegojusios ir susikrovusius lagaminus į autobusą, toliau tęsėme kelionę į Granadą. Aplankėme nepaprastai gražią Alhambros pilį, kurios kambarių sienos buvo išlipdytos mažais stiklo gabalėliais. Taip vieną kambarį išpuošti reikėjo metų laiko ir 220 milijonų stiklo gabaliukų. O kambarių ten yra daugiau kaip penkiasdešimt. Aihambroje yra daug labai gražių fontanų. Tuo laiku fontanai neveikė, bet baseinuose buvo vandens ir plaukiojo žuvys.

     Sustojome labai įdomiuose soduose, kur buvo visokių ispaniškų medžių, krioklių, fontanų ir gėlių.

     Vakare atsiradome Viduržemio jūros pakrantėje, Torremolinos vasarvietėje. Ten deginomės saule, maudėmės, apėjome visą vasarvietę ir pirkomės paskutinį kartą dovanų parvežti savo artimiesiems. Torremolinos vasarvietėje praleidome tris dienas, o dvi naktis diskotekose, kur tikėjomės sutikti ispanų berniukų, o sutikome daug jaunuolių iš įvairių Amerikos ir Kanados miestų.

     Nors viskas buvo brangu, nes dolerio vertė buvo nukritusi, nors teko praleisti Velykas toli nuo namų, bet ši kelionė buvo labai maloni ir įspūdinga.

■ Japonijoje, kaip rodo 1986 m. statistika, katalikų skaičius padaugėjo 1,35% ir dabar jų ten yra apie 439.000. Pusė jų gyvena sostinėje — Tokyo mieste. Katalikų parapijų Japonijoje yra 797.

■ Okupuotoje Lietuvoje, Gruzdžiuose, buvo sumuštas ir apiplėštas kun. Juozas Čepėnas. Užpuolėjai buvo apsivilkę milicininkų uniformomis. Pagrobė namuose buvusius vertingus daiktus ir išvažiavo pagrobę jo automobilį, kurį buvo nupirkęs Vakaruose gyvenantis brolis.