Generolas MAC CARTHY

     "Jaunystė nėra tik vienas gyvenimo laikotarpis. Ji yra dvasios nuotaika. Jaunystė — tai dvasios padaras, tai vaizduotės kokybė, jausmo stiprumas, kai drąsa įveikia bailumą, kai mėgstami nuotykiai, rizikos — tai ne skendėjimas patogumuose.

     Pasenstame ne išgyvenę tam tikrą metų skaičių, bet dezertyruodami nuo savo idealo. Metai suraukšlėja odą, o sielą suraukšlėja atsisakymas savo idealų.

     Susirūpinimai, baimės, beviltiškumai — jie lenkia mus prie žemės ir dar prieš mirtį verčia pavirsti dulkėmis.

     Jaunas yra tas, kas stebisi, žavisi, kas drąsiai stoja prieš įvykius ir džiaugiasi gyvenimo žaismu.

     Jaunas būsi tol, kol pasiliksi imlus viskam, kas gražu, gera ir didinga; kol jautriai atsiliepsi į žmogaus, gamtos ir begalybės prabilimus į tave.

     Jei kurią dieną tavo širdį sugiltų pesimizmas ir imtų grąžyti cinizmas — tepasigaili Dievas tavo pasenusios sielos!”