Spausdinti

CIMABUE (1240— 1303)

S. Maria Novella — Florencijoj

MARIJA SU VAIKELIU, APSUPTA ANGELŲ

      Beveik nuo krikščionybės pradžios iki 13 amžiaus tapyboje viešpatavęs bizantiškasis stilius buvo turtingas turiniu, bet labai vargingas forma. Tiesių, sustingusių linijų paveiksluose nebuvo jokios gyvybės. Nauja tapybos era prasidėjo Italijoj 13 amž. pabaigoje. Šio naujojo gotiškojo stiliaus pirmūnas buvo Cimabue, kurs, stebėdamas natūralų gamtos gyvenimą, stengėsi duoti gyvybės ir savo paveikslams. Tuo pačiu keliu pasuko ir kiti jo amžininkai, ypač Duccio (1278-1320) ir Pietro Cavallini (žiūr. 125 psl.). Jų pramintu keliu dar drąsiau pradėjo žengti garsusis Giotto, kuris iki šiol tylinčiai, negyvai bizantiškajai kūrybai įkvėpė gyvybės ir dvasios, leido jai atgyti ir prakalbėti.