Spausdinti

      Kaip suprasti Kanos stebuklą, kai Kristus vandenį pavertė vynu? Juk alkoholio vartojimą Bažnyčia visais amžiais draudžia. Iš to stebuklo aprašymo atrodo, kad alkoholis yra lygiai toks svarbus dalykas, kaip ir duona, kurią Kristus daugino.

      Galvojant apie Kristaus stebuklus ir prilyginimus, nereikia gilintis į kiekvieną smulkmeną, bet reikia stengtis suprasti pagrindinę mintį. Kristus, paversdamas vandenį vynu, norėjo parodyti artimo meilę susirūpinusiems jaunavedžiams. Tamsta klausi, ar alkoholis yra lygiai svarbus dalykas, kaip ir duona. Pietų kraštuose duona yra laikoma pagrindiniu ir reikalingiausiu valgiu, o vynas — pagrindiniu gėrimu. Pvz. Italijoj, Ispanijoj ir Prancūzijoj dar ir šiandien vynas yra vartojamas vietoj vandens. Paprastai kasdien vartojamas vynas nėra labai stiprus, todėl niekas jo ir nepasigeria. Juk ir duonos ar kito kurio valgio galima persivalgyti, bet tai dėl to jis dar nėra blogas. Pagaliau, ar Kristaus pagamintas vynas buvo alkoholinis gėrimas, mes tikrai nežinome. Sakoma, kad jis buvęs labai geras, bet Jo pagamintas vynas galėjo būti geras ir be alkoholio.