(Feljetonas tėvams)

     1.    Pradėk nuo kūdikystės — tenkink visas vaiko užgaidas. Vaikas išaugs įsitikinęs, kad visas pasaulis priklauso tik jam vienam, turi tarnauti ir pataikauti tik jam.

     2.    Kai vaikas pradės vartoti nešvarius žodžius ir keiksmažodžius, šypsokis jam. Vaikas manys, kad jis yra gudragalvis. Šypsena paskatins jį ieškoti ir išmokti dar prašmatnesnių frazių, tokių, kad net plaukai ims šiauštis tau beklausant.

     3.    Nemokyk vaiką mandagumo, gerų manierų bei doros dėsnių ir etiketo. Nelavink jo ir nenustatinėk jo dvasinio gyvenimo. Lauk, kol jis bus 18 metų. Tada sakyk — “Tegul jis pats apsisprendžia”.

     4.    Venk sakyti vaikui “blogai”, “negražu”, “liaukis taip daręs!” Tokie žodžiai gali išvystyti jame “kaltės kompleksą”. Pamokymai, pabarimai ir sudraudimai gali paveikti vaiką galvoti, kad bendruomenė prieš jį yra nusistačiusi. Kai jį areštuos už automobilio pavogimą, jis galvos, kad yra neteisingai persekiojamas dėl menko nieko.

     5.    Sutvarkyk jo išmėtytus ir sujauktus daiktus: knygas, batus, drabužius. Viską padaryk už jį, kad išaugintum jo būdą primesti kaltę ir atsakomybę kitiems.

     6.    Liesk jam skaityti viską, kas tik į rankas pakliūva. Žiūrėk tik, kad tavo sidabro indai ir gėrimo taurės būtų švarios ir spindėtų kaip kristalas. O vaiko siela tegul kapstosi atmatose.

     7.    Barkis ir ginčykis šeimoje vaikams girdint, nes tai bus naudinga ateityje. Kai suardysi šeimą ir prieisi prie skyrybų, vaikas nepajus smūgio ir neišgyvens susidariusios tragiškos būklės.

     8.    Duok vaikui pinigų tiek, kiek tik jis panorės. Niekad neleisk jam pačiam pelnytis. Tegul vaikas nepajunta to, ką tau teko pajusti, kad gyvenimas yra ne rožėmis klotas, kad reikia taupiai gyventi ir be reikalo pinigų neleisti.

     9.    Patenkink visas vaiko aistras — leisk jam pasirinkti maistą, gėrimus, žaislus, manieras ir visus patogumus. Žiūrėk, kad jo visos užgaidos būtų patenkintos. Nepaneik vaiko jausminių “planų” ir nekelk jame nusivylimo, nes vaikas gali išaugti neryžtingas ir ateityje nesiimti di-dėsnių užsimojimų. Jam trūks ryžtingumo atimti gatvėje piniginę ar apiplėšti banką.

     10.    Kaimynams, mokytojams ir policininkams nusiskundžiant ir darant pastabas dėl vaiko elgesio, visada stovėk vaiko pusėje ir kaltink juos, o ne savo vaiką. Galvok, kad jie visi nori tik blogo tavo vaikui.

     11.    Kai tavo vaiką areštuos ir uždarys kalėjime, teisinkis, sakydamas: “Viską padariau, kad mano vaikas išaugtų doras žmogus, bet mano pastangos nepadėjo”.

     12.    Būk pasiruošęs apgailestauti savo auklėjimo būdą, nes yra tikra, kad apgailestauti teks.

(“Laisvoji Lietuva", š. m. Nr. 17)