Spausdinti

Dainius Brazaitis

     Sportas ir mokslas yra reikalingi visiems žmonėms, ypač jaunimui, nes tik sveikame kūne būna sveika dvasia. Vaikai visų pirmiausia pradeda žaisti žaidimus, o tik vėliau pereina į atskiras sporto šakas. Sporto šakų yra įvairių: krepšinis, tinklinis, beisbolas, futbolas, ledo ritulys, tenisas, greitasis čiuožimas, plaukimas, svorio kilnojimas, europietiškas futbolas, slidinėjimas, lengvoji atletika ir daug daug kitų.

     Jau nuo gilios senovės, prieš Kristaus gimimą, graikai ir romėnai praktikavo lengvąją atletiką. Į lengvąją atletiką įeina šie sportai: šuolis į aukštį, šuolis į tolį, disko metimas, bėgimas su kliūtimis, estafetės — trumpų ir ilgų distancijų, rutulio metimas, ieties metimas ir šokimas su kartimi. Žinoma, graikai ir romėnai jau seniai pralenkti šių sportininkų pasiekimais.

     Šiuo metu yra labai iškilęs sportas amerikiečių gyvenime. Galima sakyti, kad sportas pasidaręs svarbesnis už mokslą. Jaunimas mėgsta sportuoti, tuo labiau jeigu gali atnešti savo komandai laimėjimą ir garbę. Sportuodami jaunuoliai ilgas valandas treniruojasi, kartais net praleisdami pamokas. Kartais būna sunku pasirinkti, kas svarbiau. Gimnazijoje mokiniai stengiasi kuo geriau pasirodyti, kad galėtų jų talentus pastebėti didžiųjų universitetų bei kolegijų treneriai. Mokiniai pasirenka tą mokslo instituciją, kuri duoda aukščiausią stipendiją. Universitete studentui daugiau rūpi sportas, tai jis atsilieka savo pamokose. Treneriai, pamatę, kad jų “žvaigždės” neturi tokių gerų pažymių, bando įtikinti profesorius, kad pakeistų pažymius. Jeigu jaunuolis nepasiektų profesionalinės sporto komandos, jis iš tikrųjų neturėtų ką veikti, nes neturi jokio mokslo. O be mokslo negali apsieiti šiame pasaulyje.

     Aš labai gerai suprantu sportininko problemas, nes dalyvauju sporte ir suprantu, ką reiškia būti sportininku. Žaisdavau krepšinį mokyklos komandoje: ilgai treniravomės, važiavome pas kitas komandas rungtynėms. Man visai nenorėjos mokytis. Aš vis sakydavau, kad buvau pavargęs, per vėlai grįždavau namo, neturėdavau laiko. Tėveliai nebuvo patenkinti, kai mano pažymiai truputį nukrito; norėjo, kad mesčiau krepšinį. Man to ir užteko: noras buvo didelis toliau žaisti, bet tik su sąlyga, kad mokslas nebūtų apleistas. Jaunuolis gali būti ir geras mokinys, ir geras sportininkas; reikia didelio pasiryžimo.

     Visame pasaulyje yra stiprus sportinis judėjimas. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II yra pasakęs, kad sportas yra gera mokykla įsigyti dorybėms. Mes matėme penkioliktą žiemos olimpiados žaidynių atidarymą Calgary mieste. Jame pagrindinis momentas buvo olimpinės ugnies įnešimas. Yra didelė garbė olimpinės ugnies nešėjams. Bet ar ne didesnė garbė tiems, kurie neša tėvynės sporto ugnį ir perduoda ne vienam, o daugeliui?

     Reikia pažvelgti į mūsų tėvynės Lietuvos sporto vaidmenį pasaulyje. Mes galime pastebėti mūsiškių kovingą dvasią stadionuose, įvairiose aikštėse. Kauno “Žalgirio” krepšininkai yra iškovoję Tarybų Sąjungos čempionatą dvejus metus. Jų triumfai, laimėjimai iškelia Lietuvos bei jos išeivijos vardą. Mes turime sekti jų laimėjimus ir remti juos dvasiškai. Išeivijos lietuviai taip pat neatsilieka nuo Lietuvos sportininkų. Yra daug lietuvių komandų Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje, Australijoje ir t.t.

     Žmogus daug ką gali atlikti, jei jis vadovaujasi savo sveiku protu ir įgimta laisve. Reikia žiūrėti, kad nenukentėtų mokslas nuo per didelio sportavimo. Čia gyvenantis jaunimas renkasi studijuoti daugiausia pelningas profesijas: inžineriją, mediciną, ekonomiką, kompiuterius, teisę ir t.t. Mokslas yra platus ir galingas. Jaunimas, rinkdamasis mokslo šaką, turi rimtai apgalvoti, kad baigęs mokslus turėtų mėgstamą darbą, šviesesnę ateitį — tai svarbi jo gyvenimo dalis.

     Kūrėjo dėka žmogus tiek daug yra išradęs, ištobulinęs mokslą visose srityse, netgi erdvėse, negali sustoti vietoje. Gaila, bet žmogus apie save, kaip Dievo kūrinį, žino mažiau nei apie bet kurį kitą Žemės ar Visatos kūną. Žmogus, išmokęs tiksliai nuleisti erdvėlaivius tolimiausiose planetose, dar nesugeba kontroliuoti net teršalų, kuriuos skleidžia gamyklos ir mašinos. Žmogus su tais išradimais jau bando žemę ir save sunaikinti. Medicina dar yra bejėgė su kai kuriomis ligomis kovoti, kurios atsiranda su civilizacija.

     Žmogus kūrė sportą ir mokslą ne tam, kad būtų jų auka, o statyti teisingesnį, išmintingesnį, kultūringesnį ir sveikesnį pasaulį.