Spausdinti

     Žmona kreipiasi į vyrą:

     —    Parodyk man tą laišką. Tą, kurį turi rankoje. Aš iš rašysenos matau, kad jis yra moters rašytas. Ir tu išbalai, kai jį perskaitei...

     Vyras atsakė:

     —    Ir tu norėtum, kad aš neišbalčiau. Juk tai yra tavo siuvėjos sąskaita.

***

     Vairuotojas buvo nubaustas už greitą važiavimą pro raudonas šviesas. Teisėjas jį paklausė:

     —    Važiavai pro raudonas šviesas ir dar per greitai. Kaip tu pasiaiškinsi?

     —    Ponas teisėjau, aš visuomet pro kryžkeles ir raudonas šviesas stengiuosi greičiau pravažiuoti, kad išvengčiau neatsargių vairuotojų.

***

     Tėvas skundžiasi, kad jo laikrodėlis neina, ir sako, kad reikės nešti pas laikrodininką išvalyti.

     —    O ne, tėveli, to nereikia, — sako jo maža dukrytė, — aš tik vakar jį išvaliau su karštu vandeniu ir muilu.

***

     Dėdė nusivedė savo sūnėną Algiuką į zoologijos sodą. Narve tigras baisiai urzgė.

     —    Nebijok, Algiuk, — ramino vaiką dėdė, —    tigras tik dėl to taip urzgia, kad laukia pietų.

     —    Aš visai nebijau, — atsakė Algiukas, —    mano tėvelis taip pat taip daro, kai laukia pietų.

***

     Kartą paklausė kaimynas šešerių metų berniuką, ar jo mažasis broliukas jau kalba.

     —    O, jam visai nereikia kalbėti. Jis tik klykia ir gauna visko, ką turime namuose.