Spausdinti

CHIARA LUBICH    

   “‘Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare"

(Mt 10,28).

     Tokį pamokymą Jėzus davė savo apaštalams, siųsdamas juos į Galilėjos kaimus skelbti Evangeliją. Jis norėjo, kad jie būtų pasiruošę net savo gyvybę atiduoti už Evangeliją. Bet jie neturi bijoti. Didžiausia žala, kokią pasaulis gali jiems padaryti, — tai tik nutraukti jų žemiškąjį gyvenimą, bet paties brangiausiojo amžinojo gyvenimo, kurį jiems turi paruošęs Tėvas, niekas iš jų atimti negali.

     Kad galėtumėm suprasti šio Jėzaus pamokymo neįkainojamą vertę, turime pasvarstyti jo žodžių tikrąją reikšmę. Tų žodžių skelbimas ir Jėzaus naujojo įsakymo vykdymas žemėje neša pasauliui išganymą. Tėvo meilė ir jo malonės galybė veikia tuose žodžiuose ir, žinoma, visuose, kurie juos skelbia. Todėl jokia pasaulio galybė jų įveikti negali.

     Žinoma, Evangelijos skelbėjai bus persekiojami. Pasaulis nenori priimti Jėzaus mokymo. Pasaulis myli tik tai, kas yra jo, kas nedrumsčia jo ramybės ir nedemaskuoja jo pretenzijų. Bet skelbėjai neturi bijoti. Jų gyvybė yra Dievo rankose, jų darbą Jis laimina ypatingai. Dangaus karalystė kaip tik tokiems labiausiai ir priklauso. Todėl pasaulio priešiškumas negali jų prislėgti, nes jie yra autentiški Jėzaus mokiniai, kurie skelbia Evangeliją džiaugsmingai.

     Kaip mes turėtumėm gyventi pagal čia mąstomus Jėzaus žodžius? Aišku, kad Jėzus skiria tuos žodžius ne tik apaštalams, bet ir visiems savo mokiniams, kuriais ir mes norime būti. Jėzus šaukia mus visus liudyti Evangeliją savo gyvenimo pavyzdžiu, o taip pat ir žodžiais. Jis nori, kad ir mes turėtumėm tvirtą tikėjimą ir drąsą.

     Pirmiausia, jis nori, kad tikėtumėm, jog jo žodžiai tikrai gali keisti pasaulį. Jis taip pat nori, kad turėtumėm drąsą pasitikti neišvengiamą opoziciją — dažnai klastingą ir apgaulingą — su kuria mums teks pasaulyje susidurti.

     Gindami Evangeliją, mes neturime pasiduoti baimei, tingumui, žmogiškam svarstymui, netikrumui. Neleiskime Jėzaus žodžiams pasilikti mumyse neveikliems. Skelbkime ir paverskime juos konkrečiais darbais, ypač mylint artimą. Jėzus mus ir moko per savo Bažnyčią tokiu būdu evangelizuoti pasaulį ir taip vykdyti Dievo valią.

Iš anglų kalbos vertė Kostas Paulius