Spausdinti

 

Visiems

 

mieliesiems skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams Lietuvoje ir išeivijoje linkime prasmingų

 

Šv. Kalėdų ir Dievo palaimos bei sėkmės 1992 metais,

 

atstatant Lietuvos ekonominį ir dvasinį gyvenimą! Redakcija, Administracija ir Leidėjai