Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 43 1992m.

Subkategorijos

 • 1992m. 1 Sausis
  Žengiant į Naujuosius Metus. XXa. kankiniai ir dabartis. Būkime tiesos liudytojai ir taikos nešėjai. Ką galvoti ir daryti žlungant komunizmui. Septyneri vartai Lietuvos bažnyčios ateityje. Iš kur atsiranda despotai.
   
 • 1992m. 2 Vasaris

  151-oji tautinė psalmė. Lietuvoje jau dvi bažnytinės provincijos. Atsivertimas-atgimimas iš šv.dvasios.Tėviškė.Kas yra sektos. Yrakuodžiaugtis. Vykdyti tėvo valią. Nugalėtojas ar apgautasis? Religijos provaržos naujoje Rusijoje. Šių laikų šeimos gyvenimas. Pasikalbėjimas su katd. Lustiger

 • 1992m. 3 Kovas
  Tau lenkiasi gimtasis miestas. Garsiųjų jėzuitų amžino poilsio vieta. Papildymai dėl atradimų. Šv.Kazimiero bažnyčia. Apie istorinę atmintį. Tegul neišsigąsta jūsų širdys. Žodis nuo kryžiaus. Esu su jumis per visas dienas. Amžinybės ilgesys. Mes norime girdėti apie Jėzų. Stačia galva į dangų. Negera būti vienam.
   
 • 1992m. 4 Balandis

  Velykos. Prisikėlimo klausimu. Jis amžinai gyvas. Besąlyginė meilė. Liūdesys pavirs džiaugsmu. Jėzaus mokslas apie vidinį gyvenimą... Atleiskime savo kaltininkams. Jis pašaukė tuos, kuriuos norėjo. Negera būti vienam. Pal.Jurgis Matulaitis. Iš žodžių istorijos: Jonai.

 • 1992m. 5 Gegužė

  Motinai. Motinos diena, motinos dienos. Aš jums palieku ramybę. Tikroji malda. Sekti savo mokytoju. LKB kronika. Vaidinimai jėzuitų gimnazijoje. Kongresinis susitaikinimas. Ąžuolo mirtis. 

 • 1992m. 6 Birželis

  Musė - voro kolaborantė. Sekminės - šventosios dvasios šventė. Pažintis su Kristumi. Palaimingas "reikėjo". Žmogus žvaigždė. Nežiūrėkite to, kas praėjo. Vyskupo V.Brizgio gyvenimo prasmė. Gyveno Margionyse poetas. "Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono"

 • 1992m. 7 Liepa-Rugp.

  Pagarba eucharistijai. Antanas Kniūkšta ant "Sakalo" sparnų. Kad neišslystų žemė. Per vargus į garbę. Mirti nebaisu, baisu išduoti. Tikėjimas yra Dievo dovana. Žmogaus teologija. Idealus žmogus - motina. Idelus kunigas.

 • 1992m. 8 Rugsėjis

  Rugsėjo pradžioje... Tegul jos dar labiau tvirtėja. Dievas mūsų prieglauda. Šv.Dvasios dovanos. Žmogaus teologija. Žiauraus likimo pasityčiojimas. Švyturiai negęsta. Kelrodė žvaigždė. Idealus žmogus.

 • 1992m. 9 Spalis

  Mintys Spalio mėnesiui. Gyvenimas - tai kaip graži kelionė. Žmogaus teologija. Idealus žmogus. Kentėjimų prasmė. Visų užuovėja. Besimeldžiančios rankos. Grįžkim į viršutinį kambarį. Tarnaukime ligoniams. Dvi tikrovės. Viskas Dievo garbei.

 • 1992m. 10 Lapkritis

  Anapusinis pasaulis ir aš. Maironis. Bausmė iš meilės. Žmogaus teologija. Tikybos ir etikos dėstymas mokyklose. Nuo paprastumo iki šventumo. Žvilgsnis grįžtant į Pažaislį. Žinios iš Vilkaviškio vyskupijos. Autoportretas. Tėvukų teatras. Mano eilėraštis. Gyvenimo mokykla. Mano tėvelis.

 • 1992m. 11 Gruodis

  Kalėdų temomis. Žmogaus teologija. Jūrų dievo Neptūno karalystėje. "Kur du ar trys". Naujas gyvenimas šventoje dvasioje. Ideali motina. Ką daryčiau kitaip. Dėmesio verta knyga. Vėl atvėrė duris Kauno Jėzuitų bažnyčia.