Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 48 1997m.

Subkategorijos

 • 1997m. 1 sausis

  Kai metai veja metus... Pratarmė į šventąjį raštą. Jėzaus žemiškojo gyvenimo pradžia. Andriaus Rudaminos 400-osios metinės. Du jėzuitai užbaigė darbus. Kas yra Dievas? Nuliūdusį paguosti. Nuolankiai priimkime Dievo žodį. Paprasti kasdienybės stebuklai. Už ko laikytis. Naujųjų studentų problemos.

 • 1997m. 2 Vasaris

  Nepriklausomybės šventės proga. Pratarmė į Šventąjį Raštą. Mažylių žodelis. O Būta tiek stebuklų. Amžiną meilę giedokime. Kančioje nelikau be paguodos ir vilties. Užsidekime žibintus. Įžeidimus atleisti. Šeima- meilės mokykla. 

 • 1997m. 3 Kovas
  Gailestingosios meilės nelogiškumai. Dangiškasis Lietuvos globėjas. Kristaus gundymas. Po žemėm - uždesusios akys. Biržai. Maldos už gyvus ir mirusius. Atgaila ir tikėjimas. Alkstantį pavalgydinti. Sveika Marija. Šeima pavojuje.
   
 • 1997m. 4 Balandis
  Gyvenk prisikėlęs Kristau... Kelias į lietuvos dvasinį prisikėlimą. Kaip aš įsivaizduoju... Tapatybė ar vaidmenų maišatis? Mildos Mašiotaitės-Povilaitienės... Jėzaus atsimainymas... Nuliūdusįjį paguosti. Ar nepalaidojam savo talentų? Gerieji darbai kūnui. Melstis už gyvus ir mirusius. Patarimas tėvams.
   
 • 1997m. 5 Gegužė

  Motinos mėnuo. praradimo kartėlis. Religijos dėstymas. Tapatybė ar vaidmenų maišatis? Sauliuko laiškas. Kaip sekti Kristų. Netekėjusios motinos išpažintis. Nuliūdusį paguosti. Ar Kristus leidžia skirtis? 

 • 1997m. 6 Birželis

  Nėra didesnės meilės. Jėzus Kristus. Duoti yra gyventi. Vilniaus jėzuitų gimnazija. Tapatybė ar vaidmenų maišatis? "Laiškų lietuviams" metinė šventė. Gerasis ganytojas. Puikybė. Quo vadis?

 • 1997m. 7 Liepa-Rugp.

  Pasilinksminimų dorybė. mylėk savo artimą. Sekmadienio ir kasdienybės Dievas. Žmogaus klystkelių maldos. Vyriausieji kunigai. Gailestingoji meilė. Motinos širdis. tarpusavio meilė. Apreiškimas. Išminties ir gerumo sietuva. Dievui, Tėvynei, artimui.

 • 1997m. 8 Rugsėjis

  Mokslo metus pradedant. Šventoji dvasia bažnyčioje. Baimės ar meilės Dievas. Gyvenimo pavyzdys. Gyventi - reiškia mylėti. Dievo valios vykdymas. Punsko miesto kūrimosi pradžia. Kaip mes saugojame gimtąją kalbą. Tėvų ir vaikų santykiai.

 • 1997m. 9 Spalis

  Angelai ir mes. pranašumai ir nelygybės. Meilės psichologija. Ar visuomet. Pamaldumas. Aš tebesu alkanas. Tikėjimas išgelbsti. Malda. Kuo yra graži lietuvių kalba?

 • 1997m. 10 Lapkritis

  Lašėkite žvakių ašaros... Religija, tikėjimas ir bažnyčia Amerikoje. Juozo Vaižganto muziejus. Pavydas. Išpažintis. Gyvatės nuodai. Jei nori būti pirmas... Santuokos paslaptis ir tikslas.

 • 1997m. 11 Gruodis

  Į Betliejų. Kai skamba varpai... Didžiosios dorybės. Ar sviesti į kunigą akmeniu? Kūčių vakaro kraujas. Kas dėjosi pasaulyje prieš Kristaus gimimą. Priimkime Dievo žodį. Jaunoji jaunimo sąjunga. Vedybinio gyvenimo periodai. tauta ir šeima.