Spausdinti

PRIVATE HELL 36

     Atvaizduotas policininkų gyvenimas, reikalaująs daug drąsos ir tvirtos valios. Visų žmonių gyvenime yra daug pavojų, pagundų, paslydimų. Ypatingai tuo pasižymi policininko gyvenimas.

     Cal Bruner (Steve Cochran) įsimyli kabareto šokėją, mėgstančią malonų gyvenimą ir prabangą. Nepajėgdamas susivaldyti ir norėdamas laimėti merginą, Cal pavagia pinigus iš mirusio kriminalisto. Jam padeda jo draugas, turįs žmoną ir vaiką. Jis nori užtikrinti ateitį savo šeimai, todėl, suradęs lengvą progą, susigundo. Pinigais juodu ilgai džiaugtis negali, nes tuoj viskas paaiškėja ir reikia atlikti užtarnautą bausmę.

     Geras pastatymas, puiki vaidyba, įdomūs pasikalbėjimai. Kriminalinių filmų mėgėjams patiks.

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA

     Šitas filmas vaizduoja povandeninį laivą tais laikais, kada apie tokius dalykus niekas nė negalvojo. Kapitonas, laivo išradėjas, pabėgęs iš nelaisvės su savo draugais, pasistato povandeninį laivą ir prisiekia visą gyvenimą jame praleisti. Jūros dugnas jiems įdomus, naudingas ir ten jie jaučiasi ramūs, pamiršę pasaulį. Sutiktus pakelėje laivus jie sunaikina ir nei įgulos, nei keleivių negelbsti.

     Kartą į jų povandeninį laivą įžengia trys žmonės: profesorius, jo bendradarbis ir paprastas jūrininkas. Kapitonas profesorių pažįsta iš jo raštų ir jį nori palaikyti kurį laiką savo laive, mano galėsiąs panaudoti savo tikslui. Čia ir prasideda filmo įdomumas — susipažinimas su laivu, kapitono pažiūrom ir jo visais išradimais.

     Filmas baigiasi trijų keleivių išsigelbėjimu, laivo sunaikinimu, o taip pat ir visų išradimų paslapčių žuvimu. Filmas įdomus ir visus žiūrovus išlaiko įtemptus nuo pradžios iki galo. Savo pastatymu ir pačia mintimi yra vienas iš įdomiausių.

     Pagrindiniai artistai: Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas.

VIOLENT MEN

     Čia parodomas žmogus, kurio gyvenimo tikslas buvo užvaldyti visą slėnį, nežiūrint kuria kaina. Slėnis buvo pažadėtas žmonai. Kaina nei vienam nei kitam nebuvo svarbu. Ginklu kaimynų žemės buvo atimamos ir prijungiamos prie jo jau ir taip plačios apylinkės. Pradžioje jis pats švaistėsi apylinkėje ir buvo pabaisa visiems. Vėliau, kai tas slėnis atėmė jo sveikatą, jis ginklus samdė, ir kova vyko toliau. Ir juo toliau jis žiūrėjo į platų slėnį, kuris dar nepriklausė jam vienam, tuo mažiau jis matė, kas aplink jį dėjosi. Duktė nusisuko nuo abiejų tėvų, nes ji viena kovos nepripažino. Žmona, turėdama galvoje tik tą slėnį, su vyro broliu susidėjusi manė valdysianti slėnį ir gyvensianti laimingai.

     Kai jų namų nedorybės pasiekė aukščiausią tašką, kaimynai sukilo prieš juos. Kiekviena jų padaryta skriauda jiems dvigubai buvo atlyginta. Ir kai jis neteko namų, pamatė ne tik žmonos neištikimybę, bet ir savo klaidas. Nebepataisomi kaltininkai žūva, kiti pasikeičia, teisingumas bei taika vėl sugrįžta į slėnį.

     Filmas labai įdomus savo pilnumu, veiksmu ir charakteriais. Pagrindiniai artistai yra Barbara Stanwyck, Gleen Ford, Edward Robinson.

MANY RIVERS TO CROSS

     Robert Taylorvaidina jaunuolį, kuris dar gyvenime nėra nusistovėjęs ir kuris dar nėra apsisprendęs, ko jis nori. Paskutinis jo noras rasti sau gerą, gražią vietą, kur galėtų apsistoti, c kol ją ras, daug merginų palieka pakeliui su sunkiomis širdimis.

     Tačiau ne visos merginos vienodos, nevienodas jis pakelėje ir sutinka. Atkeliavęs į vieną kaimą, jis sutinka gražią merginą, kuri jo taip lengvai nebepaleidžia. Nusprendusi jo nebepaleisti ir negavusi iš motinos tinkamo pamokymo, kaip jį išlaikyti, ji nutaria išbandyti visus būdus... Čia filmas ir parodo visus jos išgalvotus būdus jį sulaikyti. Tačiau net tada, kai kunigas užmauna žiedus, ji jo vis tiek dar neturijis, kaip ir anksčiau, tęsia savo kelionę vienas, o ji, žinoma, seka iš paskos.

     Vyras negali pernešti minties, kad jis yra sugautas moters pinklėse ir negali pernešti to, kad ji gali jam padėti ir tol jie nesutinka, kol mergina neprisipažįsta, jog ji nugalėta.

     Filmas lengvas ir įdomus visiems pamatyti.

THE FAR COUNTRY

     Filmas su James Stewart and Ruth Roman. Labai gražūs gamtos vaizdai. Pagrindinė filmomintis yra ta, kad vienas turi kitam pasaulyje padėti. Filmas parodo vaizdelį iš pirmųjų pionierių gyvenimo. Žmonės turėdavo pereiti aukštus kalnus ir pavojingas vietas, kad pasiektų kitą gyvenamą vietą. Šitokiom kelionėm būdavo reikalingi vyrai, kurie žinojo kelius ir sugebėjo pramatyti pavojus. Šitame filme tokią rolę vaidina James Stewart.

Tačiau čia jis pasižymi viena savo silpnybenepasitiki kitais žmonėmis ir nieko nedaro kitų gerovei.

Čia taip pat parodoma anų laikų suktybė tų žmonių, kurie būdami stipresni, išnaudojo ir skriaudė silpnesnius ir vėliau atkeliavusius.

Filmas baigiasi tuo, kad blogieji žmonės išnaikinami visų gerųjų žmonių pastangomis ir sutarimu.

S. K.