Spausdinti
Marija, Motina šventa,
Gėlių vainiko apsupta, 
Taikos Kalne mums paskirta.
Ištiesk, maldaujame, rankas, 
Išgirsk savo vaikų raudas, 
Globoki Nemuno lankas.
Per kančią, tremtį ir vargus 
Grąžink tėvynei jos vaikus, 
Globok meilingai mus visus.
 
Stebuklingoji Dievo Motina Pažaislyje