Dailininkė tapytoja Jadv. Paukštienė, 1938 m. baigusi Kauno Meno Mokyklą, P. Kalpoko tapygos skyrių, studijas gilino Paryžiuje "Academie des Beaux Arts" Meno Akademijoje. Gavo kelis pagyrimo pažymėjimus už savo tapybos darbus. 1937 m. dalyvavo Tarptautinėje Parodoje Paryžiuje ir gavo aukso medalį. Dalyvavo apžvalginėse meno parodose Kaune, Vilnuje ir Niujorke. Čikagoje suruošė dvi meno parodas. Dailininkė yra impresionizmo krypties atstovė.

J. Paukštienė   Mokinė (aliejus)