A. BERNOTAS

      Marija buvo ir yra garbinama visais laikais ir visose tautose. Jos garbei kuriami gražiausi himnai, giedamos nuoširdžiausios giesmės. Ir pašto ženklais įvairios tautos stengiasi pagerbti Mariją. Gegužės mėnesio proga čia duodame keletą pavyzdžiu, kaip įvairiose tautose Marija yra vaizduojama pašto ženkluose.

      1.    Aušros Vartų Marija Vilniuje — 1954 m. Vatikano išleistas pašto ženklas.

      2.    Fatimos Marija — Portugalija 1950 m.

      3.    Čenstakavos Dievo Motina (Lenkijoje).

      Toliau matome Vengrijos, Bavarijos, Kubos, Ispanijos, Filipinų ir Maltos išleistus pašto ženklus pagerbti Marijai.