A. BERNOTAS

     Spaliu mėn. antroji diena yra pašvęsta Angelu Sargu garbei. Ta diena Lietuvoje buvo minima kaip visų rūšių policijos šventė. Prie policijos būstinių būdavo iškeliamos vėliavos, o kai kur būdavo ir bendros pamaldos. Kaip angelas sargas saugoja ir globoja kiekvieną žmogų, taip ir policija turi saugoti piliečius nuo užpuolėjų ir žiūrėti, kad valstybės įstatymai būtų vykdomi.

     Angelų Sargų šventės proga čia duodame keletą įvairių kraštų pašto ženklų sų angelais:

1.    Lietuva — ženklas, išleistas oro pašto įsteigimo proga (1921 m.).

2.    Lietuva — angelas laimina Lietuvos karius, kovojusius už nepriklausomybę (1928 m.).

3.    Italija — pašto ženklas, išleistas Tarptautinio Policijos Kongreso proga (Interpol) — šv. Mykolas Arkangelas kovoje su velniu (1954 m.).

4.    Vatikanas — Arkangelas Gabrielius (1956 m.).

5.    Lietuva — liaudies meno drožinys — ariantis angelas pagal šv. Izidoriaus legendą (1940 m.).

6.    Rumunija — angelai skelbia geros valios naujieną (1906 m.)'.

7.    Airija — angelas virš stebuklingosios Loc Dearg vietovės (1948 m.).

8.    Ispanija — angelas su monstrancija (1952 m.).