A.Bernotas

     Kaip žiedas prie žiedo pinasi gražiame vainike, kaip gėlė glaudžiasi prie gėlės Žolinės puokštėje, taip spindi šventieji Dievo garbėje. Dideli ir maži, kilmingieji ir beturčiai, vyrai ir moterys. Visu Šventųjų šventės proga čia dedame keletą įvairių kraštų pašto ženklų, vaizduojančių šventuosius.

1.    Vatikanas — Šv. Petras (1953),

2.    Italija — Šv. Antanas Paduvietis (1931),

3.    Alžerija — Šv. Augustinas (1954),

4.    Vakarų Berlynas — Šv. Jadvyga, Silezijos kunigaikštienė (1955),

5.    Rusija — Šv. Jurgis (1914),

6.    Prancūzija — Šv. Liudvikas (1954),

7.    Monaco — Šv. Karolius (1951),

8.    Belgų Congo — Šv. Pranciškus Ksaveras (1953),

9.    Portugalija — Šv. Joana (1953),

10.    Vengrija — Šv. Steponas (1938).