Spausdinti

"Mirus Popiežiui Pijui XII, pasaulis tapo neturtingesnis. Jo gyvenimas buvo pašvęstas Dievo garbei ir žmonijos tarnybai. Jis buvo draugas ir užtarėjas visų nuskriaustųjų ir persekiojamųjų. Jo dosnią ranką yra pajutę visi nukentėjusieji karo metu. Be jokios baimės ar šališkumo jis kovojo už pasaulio taiką, niekad iš akių neišleisdamas amžinosios žmogaus paskirties. Aš turėjau laimės jį. asmeniškai pažinti, todėl, kaip ir kiekvienas geros valios žmogus, labai liūdžiu, kad jo netekome."

JAV Prezidentas Eisenhover