PATI svarbiausia organizacija yra šeima.
Kokios bus mūsų šeimos, tokia ir visuomenė. 
Tautos gerovė ir moralė priklauso nuo šeimos. 
Visos žmonijos ateitis yra šeimų rankose. 
Kiekvienos šeimos širdis yra motina.
Tiesa, kad vyras yra šeimos galva.
Bet ir galva priklauso nuo širdies plakimo. 
Šeimos veidas yra panašus į motinos veidą.
Iš vaikų elgesio gali pažinti jų motiną.
Motina yra šeimos gyvenimo termometras.
Ji saugoja namų židinį ir dvasinę ugnį.
Ji yra tikėjimo šviesos saugotoja šeimoje.