JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

THE VIKINGS

     Kitas norvegų gyvenimo filmas, vaizduojąs baisiuosius IX-tojo šimtmečio vikingus, kurie savo netikėtais įsiveržimais teriodavo Angliją ir kitas šalis. Kirk Douglas, gamindamas ši didingą ir įspūdingą filmą, išleido daug milijonų dolerių, kurie, atrodo, grįš su procentais. Pagrindiniai artistai: Tony Curtis, Janet Leigh, Ernest Borgnine ir pats Kirk Douglas. Apie gerą vaidybą jau kalba šie vardai.

     Kai kurie kritikai šį filmą vadina “Norvegų opera”, nes tikrai jame yra šiek tiek operiškos nuotaikos. Kirk Douglas, vikingų karaliaus sūnus, kovoja su seniai į Norvegiją atvežtu vergu (Tony Curtis), kurs iš tikrųjų yra jo brolis, nors gimęs ne iš tos pačios motinos, bet iš Umbrijos karalienės, kurią tėvas buvo užpuolęs vikingų įsiveržime į Šiaurės Umbriją. Kad jis buvo vikingų karaliaus ir Umbrijos karalienės sūnus, niekas nežinojo Kirk Douglas ir Tony Curtis buvo amžini priešai, nes ir vienas ir kitas norėjo sau už žmoną pasiimti gražią vikingų pasigrobtą Valijos princesę (Janet Leigh). Pagaliau po ilgų kovų laimi Curtis, nužudydamas savo rivalą.

     Paslaptingi Norvegijos fiordai, įdomūs vikingų papročiai ir kovos metodai teikia filmui įdomumo ir grožio, bet dažnoki žiaurumai verčia jį apriboti tik suaugusiems.

NO TIME FOR SERGEANTS

     Tikrai graži ir visiems siūlytina komedija iš kariuomenės gyvenimo. Būtų tuščias dalykas atpasakoti turinį — jis yra paprastas ir nesudėtingas, kaip ir kiekvienos komedijos; filmo įdomumas ir sąmojus dažniausiai yra tik antraeilėse smulkmenose. Amerikiečiai dažnai mėgsta filmuose pajuokti kareivių gyvenimą, gal nevisuomet vykusiai, bet šį kartą tikrai yra iš ko pasijuokti. Vaidyba puiki, nors artistų pavardės mažai kam yra žinomos.

WINDJAMMER

     Šalia trijų naujausių filmų gaminimo būdų (Cinemascope, Todd-AO ir Cinerama) turime jau ir ketvirtąjį — Cine-miracle. Paprastas žiūrovas jo, turbūt, neatskirtų nuo Cinerama: filmuojama trimis aparatais, tokio pat didumo ekranas, kuriame didingas ir natūralumui labai artimas vaizdas yra lyg sulipdytas iš trijų dalių, kartais gana ryškiai pastebimų, natūralus stereofoniškas balsas. Tačiau Cinemiracle nuo Cinerama tuo skiriasi, kad trimis aparatais filmuotas vaizdas įvairių veidrodžių pagalba yra sukombinuojamas į vieną ir kino salėje rodomas tik vienu specialiu aparatu. Salės įrengimas yra daug paprastesnis ir pigesnis, todėl šios rūšies filmai galės būti rodomi ir mažesniuose miesteliuose.

     Pirmasis šiuo būdu pagamintas filmas “Windjammer” gal yra šiek tiek nuobodesnis už visus iki šiol matytus Cinerama filmus, bet vis dėlto jis yra gražus ir vertas pamatyti. Rodomas jaunųjų Norvegijos jūrininkų — kadetų apmokymas seno tipo buriniame laive “Windjammer”, šio mokymo tikslas nėra vien paruošti gerus jūrininkus. Daugelis tėvų ten leidžia savo vaikus tik dėl to, kad jie užgrūdintų savo fizines jėgas ir išauklėtų charakterį, plaukdami ošiančiais vandenynais, vienas kitam padėdami ir kovodami su žiauriomis gamtos jėgomis. Žinoma, gyvenimas laive nėra per daug įvairus, žiūrovui jis tuoj nusibostų, bet yra labai įdomu ir įvairu, kai laivas sustoja uostuose ir šie jaunuoliai dalyvauja įvairiose vietinių gyventojų šventėse bei pasilinksminimuose. Pro žiūrovo akis didžiuliame ekrane prabėga Madeira, Trinidad, Curacao ir kitų gražių pasaulio vietovių gamta bei tipingas žmonių gyvenimas.