Danutė Lipčiūtė
 
Sustokit jūs visi — šaukiu pamišus vartuos,
Nutilkit jūs linksmi ir jūs laimingieji raudokit...
Vilkitės calūnais jūs amžinųjų bėglių kartos.
Gyvenimo gija nutrūko, ir jūs visi sustokit.'
 
         Suklupkite visi ir atsigręžkit — sielvarte vaitoju.
         Jau žemėj kelio nėr. Nebėra jau minties.
         Pasibarstykit galvas pelenu pilkuoju,
         Ir sparno juodojo šešėlis pavėsį jums išties ...
 
Ir laukiu, ir bijau tylos, kuri ateis į žemę,
Ir tų minių bijau, ir tos duobės kartų kartoms ...
Ir jau girdžiu žodžius pavirstančius į varį
Ir aidinčius varpais — tirpstančias gijas vos gimusios dainos.
 
         Tik kai pakeliu galvą ir akis atmerkiu —
         Terandu mano sielvartą beklūpantį juodam šešėly...
         Minia gi šūkauja ir dainos šėlsta vartuos.
         Neatsigręžė nė vienas — nė vienas nesustojo ...