Gerbiamasis Redaktoriau,

      Susipažinau su 29 metų vyru (aš esu 20 metų). Jis man labai patiko, manau, kad ne mažiau ir aš jam. Tuoj labai susidraugavom ir vienas kitą pamilom. Po kiek laiko mama pradėjo drausti su juo draugauti. Aš nieko blogo toje draugystėje nematydama, susitikdavau su juo ir toliau, bet jau saugojaus, kad mama nematytų. Bet žinoma, ji vis tiek suprasdavo, kur aš esu, ir iš to kildavo ginčų bei barnių.

      Taip išdraugavau apie dvejus metus, ir dabar reikia jam pasakyti, kad daugiau draugauti negalime. Vienintelė priežastis — mano mama. Mums skirtis labai skaudu, ypač dėl to, kad iš mudviejų pusės nėra jokios priežasties. Kas man belieka daryti? Ką pasirinkti: mamą ar jį?

Jus gerbianti Adelė

Mieloji Adele,

      Būtų perdaug drąsu ir neatsargu smerkti Tavo mamą arba Tave. Reikėtų daugiau pažinti visas aplinkybes. Vis dėlto, kiek iš laiško matyti, mama negerai daro. Gal būt, ji, kaip daugiau prityrimo turinti už Tave, mato tokių kliūčių, kokių Tu nematai, bet apie tai ji turėtų su Tavimi pasikalbėti. Drausti tą draugystę, nenurodant jokių priežasčių, yra labai neišmintinga ir nemotiniška. Stenkis su motina apie tai pakalbėti. Jeigu ji nurodys rimtą kliūtį — paklausyk. Jeigu nebus jokios priežasties — elkis pagal savo įsitikinimą.

Redaktorius