JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

TOSCA

    Tai pirmoji pilno opera, rodoma dideliame Cinemascope ekrane ryškiomis Technicolor spalvomis. Didžiausi Amerikos laikraščiai, pasirodžius šiam filmui, nesigailėjo skambių panegirikų. Pvz., “New York Times” rašė, kad nei Metropolitan nei La Scala operų direktoriai negali nė galvoti apie bet kokią konkurenciją. Tur būt, jie nė nemano apie tai galvoti, nes ir puošniausios bei moderniausios salės scena negali konkuruoti įvairių galimybių atžvilgiu su ekranu. Ekrane galima duoti tokių vaizdų ir kombinacijų, kurių visiškai neįmanoma paruošti scenoje.

    Žinoma, visi tie panegirikai tinka tik operos vizualiniam pastatymui. Kalbant apie jos vokalinę pusę, kiekvienas stipresnis panegirikas būtų perdėtas ir neteisingas, nes tiek Metropolitan tiek La Scala scenos žiūrovams teko girdėti žymiai stipresnių ir meniškesnių balsų. Šiame filme pagrindiniame Toscos vaidmenyje Franca Duval su “paskolintu” iš Marijos Caniglia balsu reikia laikyti pačia stipriausia jėga. Neblogas yra jau daugeliui žiūrovų matytas ir girdėtas Afro Poli. Gal vienas įdomiausių tipų yra Vito De Taranto zakristijono vaidmenyje. Tik jo veiksmai dažniausiai yra perdaug šaržuoti. Bet čia kaip tik ir yra jo stiprybė.

    Bendrai, šis filmas patartinas pamatyti visiems, gal išskiriant tik ypatingo jautrumo asmenis ir mažus vaikus dėl žiauroko operos turinio. Filmuota Romoje, prie Tiberio, St. Angelo pilyje. Italų kalba, angliški titulai.

TOM THUMB

    Jeigu kartais pasiskundžiama, kad Amerikoje yra maža filmų, skirtų vaikams, tai šis tikrai užpildo didelę dalį tos spragos. Filme yra gražiomis spalvomis atvaizduota Brolių Grimų pasaka apie nykštuką. Yra daug įspūdingų muzikinių ir choreografinių scenų, kurios patiks ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Pagrindiniai artistai: Russ Tamblyn, Alan Young, Terry-Thomas.

ANNA LUCASTA

    Filmas turėtų patikti tiems, kurie kovoja prieš diskriminaciją, nes jis yra grynai negriškas tiek savo turiniu tiek veikėjų sąstatu. Tai yra vidutinio įdomumo melodrama, kurioje vaizduojami mergaitės santykiai su kitais šeimos nariais. Pagrindiniame vaidmenyje yra Ertha Kitt, kartas nuo karto pasirodanti ir kituose filmuose bei televizijoje. Bendrai galima pasakyti, kad juodukai baltiesiems nepasiduoda savo natūralia vaidyba. Filmas dėl savo sunkaus turinio skiriamas tik suaugusiems.