Danutė Brazytė-Bindokienė, KETURKOJIS UGNIAGESYS. Išleido “Lietuviu Dienos” Los Angeles, Californijoje. Iliustracijos Zitos Sodeikienės. 40 psl.

     Danutė Brazytė-Bindokienė yra jaunas, tačiau nenaujas veidas mūsų literatūrinės kūrybos dirvose. Ši kartą džiugu matyti jos kūrybingą plunksną pasirodant su “Keturkoju Ugniagesiu”. Tai dar vienas įnašas į gana skurdžią mūsų mažųjų literatūrinį lobį. Neklysime sakydami, jog lietuviškos knygos meilė turi prasidėti dar ant motinos kelių besėdinčiam kūdikiui.

     Šios simpatiškos knygos turinys yra lengvai suprantamas darželio ir pradžios mokyklos amžiaus vaikams. Jų dėmesį patraukia įdomi ir spalvinga kalba, o gausios ir ryškios Z. Sodeikienės iliustracijos pagyvina Taškiuko nuotykius.

     Vaikas aiškiai jaus ir matys pamestinuko šunelio virpėjimą bei gailų dejavimą prie ugniagesių durų, jo nuoširdų norą įtikti būstinės gyventojams — ugniagesiams ir katinui, Pelių Pabaisai.

     Su Taškiuku skaitytojas pasiklys miesto gatvėse, keliaus po nepažįstamas apylinkes ir sutiks nedraugiškus, piktus šunis. Taškiuko pergalės bus vaiko pergalės ir džiaugsmai.

     “Keturkojo Ugniagesio” veiksmas piešiamas didmiesčio aplinkoje. Tai naujas posūkis mūsų vaikų literatūroje, kur ligi šiol buvo ribojamasi daugiau mažiau kaimo ir gamtos aplinka. Šių dienų vaikui miestas yra artimesnis, nes jis jame gimė ir auga. Gal būtų gera, kad ateity mūsų rašytojai savo kūriniuose suderintų abu elementus — gamtą ir miestą.

     Knygos techniškas darbas atliktas švariai ir gražiai. Puslapio dydžio iliustracijos ir didelės raidės palengvins mažajam skaitytojui.

Asta Kleizienė