Aš esu skaičiusi keletą knygų apie jaunimo problemas, bet man atrodo, kad “Moderni Mergaitė” yra geriausia iš visų... Atskleisdama kiekvieną naują knygos puslapi, aš net nustembu, skaitydama apie tas paslaptis, kurios liečia kiekvienos mergaitės širdį... Autorius taip natūraliai ir gyvai rašo, kad skaitytojui atrodo, jog jis dalyvauja tuose pasikalbėjimuose.

Zita Stirbytė, 16 m.

     Ši knyga, svarstanti modernios mergaitės brendimo metų problemas, yra viena iš įdomesnių tokio turinio knygų. Ją skaitydama jaučiau, kad autorius, nors ir vyresnis žmogus, yra mano draugas: jis pataria, paaiškina, atsako į klausimus, o svarbiausia — jis rašo apie tai, ką pažįsta. Autoriaus tikslas, rašant šią knygą, buvo padėti; jo paties žodžiais — “noriu tau padėti”.

     Rašytojas veda skaitytoją per mergaitės brendimo metus, t. y., nuo dvyliktų ligi devynioliktų metų. Jis diskutuoja įvairius mergaitei įdomius klausimus, pav. ką duoda draugystė, kodėl berniukai įdomūs ir kas, iš tikro, yra meilė. Mano nuomone, “Moderni mergaitė” daug kam padės ir yra verta perskaityti.

Zita Burneikytė, 16 m.

     “Modernios Mergaitės” autorius pasirodo puikiai nusimanąs apie jaunuolių problemas ir jų protavimą. Knygos stilius yra pritaikytas daugiau 16-17 metų mergaitei. Pavyzdžiai gerai išryškina problemas ir jų sprendimus.

     Man atrodo, kad kai kuriuos žodžius ir išsireiškimus negalėtų suprasti, pavyzdžiui, 12-kos metų mergaitė Amerikoje. Man nepatiko, kad daug apklausinėjimų rezultatų buvo paimta iš Olandijos ir kitų kraštų jaunimo tarpo. Jei knyga skaitoma Amerikoje gyvenančių mergaičių, tai būtų geriau, kad būtų rašoma apie Amerikos jaunimą, nes jaunuoliai nėra tokie patys visame pasaulyje. Bet diskutuojamos medžiagos įvairumas ir autoriaus nuoširdumas žymiai sudomina skaitytoją.

Eima Pakeltytė, 17 m.

     “Moderni Mergaitė” yra labai įspūdingai ir gerai parašyta knyga. Aš iš jos daug sužinojau apie save ir drauges. Autorius per visą knygą veda lyg pokalbį su skaitytoja. Visi jo aiškinimai yra papildyti faktais iš surinktų rašinių, anketų ir laiškų.

     Visa knyga yra tarsi filmas. Matai lyg save, vaikščiojant ir išpildant savo rolę vaidinime.

     Daug faktų, kurie pristatomi knygoje, galėčiau pritaikyti sau ir savo draugėms. Pavyzdžiui, religingumas. Vis daugiau ir daugiau mūsų amžiaus jaunuolių pamažu atkrenta nuo religijos. Daugeliui iš mūsų yra svarbiau būti populiariems,-ioms ir gražiems,-ioms. Tai pasidaro mūsų naujas dievas. Autorius paaiškina, kaip galima pasidaryti geresnei ir religingesnei katalikei.

     Kitas klausimas, į kurį autorius pilnai ir gerai atsako, liečia mokslą. Šiomis dienomis visokios organizacijos, veikla ir berniukai užima beveik visą mergaitės gyvenimą. Ar beliko vietos mokslui? Gal liko, bet labai mažai. Na, nors ir užtektų laiko mokslui, esi labai jautri, kaip mokslas yra dėstomas. Aš žinau, kad man pačiai labai nepatinka eiti į klasę, kuri bus nuobodi. Kaip autorius pastebi knygoje, mergaitėms patinka daugiau praktiški, pritaikomieji ar gyvenimiški mokslai, ne teoriški. Aš kartu su autoriumi manau, kad mokytojai turėtų stengtis palaikyti gilesnius ryšius su visais mokiniais.

     Kartais yra sunku susirasti tokią grupę, kurioj jautiesi pritapęs prie kitų. Nereikia pasirinkti tokios grupės, kuri gali tau padaryti žalos ir vesti į klaidingą kelią. Autorius sako, kad daugelis mergaičių prisideda prie vienos ar kitos grupės dėl to, kad tą grupę lanko visos populiariausios mergaitės ir berniukai. Aš irgi taip manau. Bet kas iš to, jei ten įlindusi mergaitė nepritampa? Jei grupė nėra pagal jos būdą ar temperamentą, jai vistiek tenai greit nusibos. Todėl manau, kad, renkant grupę, reikia gerai pagalvoti ir apsvarstyti, kiek gero ar kiek blogo gali iš to išeiti.

     Čia aprašiau tik kelis pavyzdžius, kurie mane daugiau sudomino šioje knygoje. Buvo jų daug daugiau. Baigdama aš norėčiau pasakyti, kad ši knyga labai praturtino lietuvių jaunimo literatūrą. Aš patarčiau visiems — o labiausiai mergaitėms — ją perskaityti, nes ji kaip tik mums yra parašyta.

Viktorija Brazdžionytė, 15 m.