THE RETURN OF THE SEVEN. Nevykusiai režisuota, banali tąsa ankstyvesniojo filmo “The Magnificent Seven” apie Meksikos kaimiečių gynėjus. Filmas — šiaip sau.

RIOT ON SUNSET STRIP. Policininkas (Aldo Ray) draugiškumu bando laimėti jaunuoliu pasitikėjimą, bet, patyręs, kad jo duktė jų išniekinama, juos apmuša ir laiku sutvarko dėl “policijos brutalumo” planuojamas riaušes. Filmas -— silpnokas, moralizuojantis; moralė stipriau nepagrindžiama.

ROMEO AND JULIET. Fokuse -— Anglijos karališkojo Baleto šokančios žvaigždės Rudolph Nureyev ir Margot Fonteyn. Meniškai puikus filmas.

RUN LIKE A THIEF. Intriga sukasi apie deimantų vagystę. Gražiai nufilmuoti spalvoti Brazilijos gamtovaizdžiai. Neblogas filmas, tik nelabai tinkamas vaikams.

THE SAILOR FROM GIBRALTAR. Niaurus įstaigos tarnautojas iš Anglijos, atostogaudamas Italijoje, atsikrato sugulovės ir susiranda sau našlę. Šiaip sau. Netinkamas nei jaunimui, nei valkams.