A MAN AND A WOMAN

     Prancūzų filmų gamintojai išleido jauno režisoriaus Claude Lelouch gabiai Ir jautriai paruoštą filmą “A Man and A Woman”. Filmas mėgina perduoti besivystančią dviejų žmonių, vyro ir moters, meilę. Tema yra sunki, ypač sunkiai apibūdinama filmo ekrane. Režisorius, norėdamas būti originalus, temai vystyti nevartoja nusibodusių romantiškų banalybių, paprastai surištų su įsimylėjusių nuotaika. Jis stengiasi išryškinti tų dviejų žmonių vidinį pabudimą. Atgyvėjimas dvasioje, vienas kito įtakoje, juos traukia ir riša. Susižavėjimas auga pažinčiai stiprėjant. Veikalas tyčia nekomplikuotas ir plėtojasi pamažu.

     Filme apsukriai įterpti vyro ir moters prisiminimai, būdingi tematikos vystomai minčiai, vaizdžiai veikia ir padeda atkurti jųdviejų asmenybes. Abu, vyras ir moteris, našliai: ji (Anouk Aimee) filmų tekstų redaktorė; jis (Jean - Louis Trintignant) automobilių lenktynininkas. Ji augina mažą dukrytę, jis sūnų. Vaikai jiems sudaro pradini bendrą ryši. Abiejų atmintyje pasilikę gražūs pirmykštės vedybinės meilės vaizdai. Ypač ji taip stipriai prisirišusi prie savo tragiškai žuvusio vyro atminties, kad jai sunku persilaužti į naują realybę, į gyvą meilę dabartyje.

     Filmui vartotos labai švelnios spalvos, kurios paįvairintos grynai vienaspalvėm scenom: melsvom, rusvom, ir net juoda-balta efektais. Ši įdomi technika originaliu būdu padeda atskirti tam tikrus veikalo etapus.

     Filmas 1966 metais dideliam prancūzų pasididžiavimui laimėjo pirmą vietą Cannes filmų festivalyje, o taip pat buvo apdovanotas aukso medaliu Tarptautinio Katalikų Filmų Biuro (International Catholic Film Office). Įstaiga teigiamai pasisakė už temos pasirinkimą ir gražų jos išvystymą, ypač atkreipdama dėmesį į teigiamai pavaizduotą šeimyninę santaiką ir švelnumą vaikams.

     JAV Krašto Katalikų Įstaiga Filmams (National Catholic Office for Motion Pictures, bu-vusi “Legion of Decency”) dėl rodomos vienos intymios scenos šį filmą buvo paskyrus į B kategoriją (moraliai kenksmingą kai kuriose dalyse). Kilus kontroversijai NCOMP pakeitė nuomonę ir filmą perklasifikavo į A-III kategoriją (moraliai nekenksmingą suaugusiems). Nenuostabu, kad pasitaiko skirtumų, o kartais ir nesusipratimų dėl filmų įvertinimo. Ypač europiečių gaminti filmai, kilę iš kitokios kultūrinės aplinkos, su kiek skirtingom pažiūrom į gyvenimą, dažnai kertasi su Amerikoje priimtais ir puoselėjamais filmų tematikų standartais ir pažiūrom.

     Filmas “A Man and A Woman” yra vertas pamatyti suaugusiems ir jaunuoliams.

Dalė Koklytė-Lukienė