GERIAUSI_

    1968 m. praėjus, kiekvienas žymesnis filmu kritikas atitinkamuose žurnaluose skelbia savo geriausių 1968 m. filmų sąrašą. Savo pobūdžiu jie kai kada skiriasi, bet skoniu bent kai kada sutampa. Paduosime du tokius sąrašus (tebelaukdami pačių žymiausiųjų Oskaro premijų).

    Amerikiečių katalikų jėzuitų leidžiamo ir redaguojamo savaitraščio “America” filmų kritikė Moira Walsh rado du ypač tinkamus: “Rachel, Rachel” ir “The Two of Us”. Prie jų prijungė kitus aštuonis (alfabetine tvarka): “The Fixer”, “The Heart Is a Lonely Hunter”, “The Lion in Winter”, “Nazarin”, “The Sergeant”, “The Shoes of the Fisherman”, “2001: A Space Odyssey” ir “War and Peace”.

    “Newsweek” filmų kritikas J. Morgenstern pateikia kitokį sąrašą: maloniausia pramoga — “Oliver”, geriausias aktorius — Per Oscarsson, vaidinęs kurčią nebylį švedų filme “Hunger”; geriausia aktorė — Joanne Woodward paprastos merginos vaidmeny “Rachel, Rachel”; geriausia muzikinės komediantės vaidmeny — Barbara Streisand “Funny Girl”; simpatiškiausias senuko vaidmeny — Michel Simon filme “The Two of Us”; sumaniausias fotografavimas — Jan Kalis “The Fifth Horseman Is Fear”; geriausia scena — Natašos pirmasis balius “War and Peace” filme; geriausia erdvės scenovaizdžių technika — “2001: A Space Odyssey”.

FILMUS SUGLAUSTAI VERTINANT

ISABEL.Gerai režisuotas spalvotas filmas pavaizduoja psichologinio siaubo mįslingą istoriją Kanados Gaspės tuščiam pajūry. Įdomus suaugusiems, bet netinkąs nei vaikams, nei jaunimui.

LE VIOL. Tikrovė ir iliuzija supinamos šiame įtampos pilname prancūzų gamybos filme apie ištekėjusios jaunos moters išprievartavimą. Su parašais anglų kalba. Suaugusiems, bet ne jaunimui.

THE LION IN WINTER.Peter O’Toole (Henry II) ir Katherine Hepburn (Aquitaino Eleonora) pasigėrėtinai vaidina dviejų didingų XII šimtmečio charakterių meilės ir neapykantos kovą. Labai įdomu suaugusiems, bet netinka nei vaikams, nei jaunimui.

LIVE A LITTLE, LOVE A LITTLE.Naujausias (jau 28-tas) Elvis Presley filmas, apibūdintas paties filmo pavadinimo žodžiais: menkutis gyvenimėlis, menkutė meilė.

THE LOST CONTINENT.Sudužusio laivo keleiviai patenka į paslaptingą žemyną. Filmas — šiaip sau; tinkamas visiems.

A LOVELY WAY TO DIE.Lėtai besivystantis be aiškaus tikslo spalvotas filmas su Kirk Douglas ir Sylva Koscina. Šiaip sau; nerekomenduojamas nei vaikams, nei jaunimui.

THE MARRIAGE CAME TUMBLING DOWN. Beišsiskiriančių vyro ir žmonos charakteriai bei jų nuotaikos vaizdžiai atskleidžiami gerai vaidinančių aktorių Yves Lefabvre ir Marie Dubois (puikiai prisidedant senukui Michel Simon). Filmas — geras suaugusiems ir vyresniam jaunimui.

A MINUTE TO PRAY, A SECOND TO DIE. Visai neįtikinantis, bet pramogingas italų gamybos vakarietiškas spalvotas filmas. Netinkantis vaikams.

NAZARIN.Įdomus ispanų gamybos filmas, kaltinąs nežmoniškumu Bažnyčią ir visuomenę Meksikos krašte. Su paraštėmis anglų kalba. Tik suaugusiems.

OBSESSION.Giliai sukrėsto vaikino ieškojimas prarastos meilės baigiasi egzistencine mįsle. Tik suaugusiems.

THE ODD COUPLE. Walter Matthau ir Jack Lemmon puikiai suvaidina du viens kitą neatitinkančius bendragyventojus. Gera komedija suaugusiems ir jaunimui.