AMERIKA, AMERIKA!
TAI TAVO LAISVĖS STATULA BALTOJI
ŠIANDIEN GĖDINGAI DANGSTOSI AKIS.
IR ŠVYTURIO LIEPSNA,
DAR NESENIAI LIGI ŽVAIGŽDŽIŲ LIEPSNOJUS,
DAUGIAU Į DANGŲ NEBEKILS.

AMERIKA, AMERIKA!
NEKALTAS MŪSŲ BROLIO SIMO KRAUJAS
APTAŠKĖ TAVO VEIDĄ IR RANKAS.
JO PASKUTINĮ LAISVĖS ŠAUKSMĄ
ILGAI KARTOS PASAULIS
IR MŪS VARGUOLĖ APSIVERKUS LIETUVA.

AMERIKA, AMERIKA!
PABUSKI IS LETARGO!
ŠALIE DIDINGA, MELUI NENULENK GALVOS!
TU NESKUBĖK PARDUOTI LAISVĖS UŽ NELAISVĘ
IR KANKINIO GYVOS ŽAIZDOS
TU NEISKEISKI Į KRAUJUOTĄ AUKSĄ.

AMERIKA, AMERIKA, PABUSK!