Dailininkė GIEDRĖ ŽUMBAKIENĖ meno studijas baigė 1961 m. St. Xavier Kolegijoje, Čikagoje. Paskui dar gilino studijas Čikagos Meno Institute.

Yra dėsčiusi meną įvairiose Čikagos mokyklose. Nuo 1962 iki 1970 m. su savo kūriniais yra dalyvavusi devyniolikoje parodų. 1967 m. priimta į Čikagos Menininkų Sąjungą (Chicago Society of Artists). Čikagos Meno Insitutas jau nuo 1963 m. kasmet priima jos kūrinius savo galerijai (Sales and Rental Gallery). Giedrė yra bandžiusi įvairias meno šakas: tapybą, grafiką, mozaiką, kol pagaliau, atrodo, tvirtai apsisprendė už emali. Jos emalio tapyba pasižymi lakia fantazija, elegantiška kompazicija ir estetiškais spalvų deriniais. Šis "Laiškų Lietuviams" numeris iliustruotas jos emalio kūriniais.