Anomalija (akrilika)

ZITA BILIŪNAITĖ - SODEIKIENĖ gimė Jurbarke. Atvykusi į Ameriką, baigė Marijos gimnaziją Čikagoje ir Čikagos Meno Institutą. Su savo darbais dalyvavo visose "Dailės" grupės metinėse parodose, kurių pirmoje (1963 m.) gavo Čiurlionio Galerijos pagyrimą, o 1969 m. pirmąją premiją tapyboje. Taip pat dalyvavo eilėje grupinių amerikiečių parodų, o 1967 ir 1969 m. kviestinėje Žiemos parodoje (Winter Show) River Forest, Ill. Turėjo dvi individualias parodas Čikagoje ir vieną Los Angeles, Kalifornijoje.

Yra iliustravusi keletą knygų, daugiausia vaikams. Narė Chicago Society of Artists, Sales and Rental Galleryof the Art Institute of Chicago ir Art Institute Alumni Associaion.

Kintamumas (pieštukas)

Evoliucinis spaudimas (akrilika)