ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ

IEŠKINYS

I

Juodas angelas iš dešinės,
balta karūna iš kairės
raudonas takas nepražydės.
Žaiskime ieškinį.
Rudenį prasidės ieškinys, nes
dar nenulietos vertybės,
dar nenutiestas kelias.

Ruduo atneša netikrumą ir klausimą
ir rudens vaisiai beprasmiai žais ieškinį.
Dievas pažvelgė į mane ir nutilo.
Mano sąžinė susilaikė nuo pykčio,
nes vertybių sistema nenukalta,
nes dar nėra ko kalbėti,
nes lygybės nėra.

Oi vargas, vargas, jei jūsų lygtys
neišrašytos juoda ant balto,
vargas, jeigu įstatymai
nenukalti iš akmens.

ii

Rudenį bus vaisių.
Išdžiovinta žemė sutelks
Jėgas ir bus vaisių.
Taip, neliūdėkime,
nes vertybes nuliesime.
Juodas angelas iš dešinės,
kur žengė išgrįstas kelias,
kur tiesėsi laiptai į kalnus,
o jie balti, melsvai susiraukę,
baletas sustingęs, balta ant juodo.
Sunku įkopti,
lengva nuriedėti,
juodas angelas
balta karūna
lydi iš abiejų pusiu.

III

Kur mes dingsime, kur eisime,
kaip ilgai žaisime — sniegas nutirpo.
Jei sodai nepražydėjo, kaip bus vaisių,
jei žemė sausa, kur rasis jėgos.
Dievas liūdnai purto galvą,
nes su manim šnekėti jam neverta,
juodas angelas mane lydi,
balta karūna man pažadėta,
bet rudens vaisiai neatpirkti.