"Laiškų lietuviams” ekskursiją į Europą reikia laikyti tikrai pasisekusia. Turėjome 68 keleivius. Nors daugumas jų buvo vyresnio amžiaus, bet neįvyko jokios nelaimės: niekas nesusirgo, nesusižeidė, nepaklydo. Vienintelis nemalonus dalykas — tai tie Oberammergau Kristaus kančios vaidinimai. Ne visi ekskursijos dalyviai gavo bilietus. Ką dėl to reikia kaltinti?

     Šią ekskursiją organizavome per lietuvių kelionių biurą "American Travel Service Bureau”, kurios atstovas buvo Aleksas Lauraitis. Tačiau visą mūsų maršrutą Europoje ši kompanija tvarkė per didelę vokiečių kompaniją "Destination Travel Service”. Ši kompanija mums turėjo parūpinti bilietus į vaidinimus. Beveik iki paskutinės dienos mums vis tvirtino, kad bilietai yra, o kai atvykome į Vokietiją, jie mums turėjo tik 10 bilietų. Tačiau panašaus likimo susilaukė ir kitos ekskursijos. Eina kalbos, kad vaidinimų organizatoriai tyčia neparduoda reikiamo skaičiaus bilietų, kad paskui juos galėtų pardavinėti už dvigubą kainą juodoje rinkoje. Teko patirti, kad visą šį reikalą jau tiria ir policija. Įdomu, kad vaidinimų vietoje prie vienos mūsų ekskursantės priėjo policininkas ir paklausė, kur ji pirkusi bilietą. Tad dėl šio nemalonaus įvykio reikia kaltinti vieną ar kitą vokiečių instituciją, bet ne mūsų lietuvius, šios ekskursijos organizatorius.

     Ekskursiją gražiai aprašė dvi jos dalyvės: Aleksandra Likanderienė ir Birutė Vindašienė. Jų aprašymus spausdinsime per du numerius. Nors jos abidvi aprašo maždaug tuos pačius įvykius, bet, kaip skaitytojai pastebės, vis tiek jų aprašymai skiriasi ir vienas kitą papildo.

     Kadangi ši ekskursija, kaip minėjome, labai gerai pavyko, tai jau planuojame ir kitą, kuri būtų ateinančiais metais. Planuojame vykti į Šventąją Žemę, Egiptą ir Graikiją. Nors dar laiko yra, bet būtų gera, kad jau dabar norintieji toje ekskursijoje dalyvauti apie savo pasiryžimą praneštų "Laiškų lietuviams” redakcijai. Data dar nenustatyta, bet manome, kad reikėtų vykti balandžio ar gegužės mėnesį, nes vasarą ten per karšta.

     Dėkojame visiems mūsų buvusios ekskursijos dalyviams už pavyzdingą ir kultūringą elgesį visos kelionės metu, esame dėkingi Aukščiausiajam už ypatingą globą ir tikimės ne vieną mūsų bendrakeleivį pamatyti ir ateinančių metų ekskursijoje.

Redakcija