Klemensas Jura

VALANDĖLĖ

besugrįš valandėlė žavinga
Po tiek daugelio, daugelio metų!
Kai mamytė niūniavo prie lingės,
Kada suposi dienos verpetais. . .

Graudžiai gaila jaunatviško ryžto,
Neišskleistų erelio sparnų. . .
Nusirito su vėjais
negrįžta
Net ir aidas dainuotų dainų.

Kur jaunystės draugai? Dar atmenu—•
 Kvapiu žiedu norėjom žydėti. . .
Lyg Sizifas, sunkiausiąjį akmenį
iš paleidau pakalnėn riedėti.

Nėra Petro, Kęstučio, Pranciškaus. . .
Likau stuobriu senu
pamary;
O kadaise
prie ošiančio miško,
Valandėlė buvai nemari!

Nesugrįši, žinau, valandėle,
Nė jaunystės draugai
jus menu. . .
Ją likimas sumynė, kaip gėlę,
Kaip tuos tūkstančius mano dienų!

Dabarlaiką kremtu, lyg pipirą. . .
O jis
dulkėm nukloja dienas.
Ir galva, tartum varpa nusvyra. . .
Nesugrįš valandėlė ana.

PAUKŠTELIUI

Ateis diena, kai aš prarasiu žodi
Ir nežinosiu, ką, tau atsakyt- - -
Veltui spoksosi, paukšteli juodas,
Čirpsėsi vienas, galbūt jau ryt?

O ašsunkios naštos prislėgtas metų-
Erdvynų skrisiu toliais begaliniais,
Tenai, kur ritas-tarška Gryžulo Ratai,
Minties nesiekiamais žvaigždynais. . .

Tu neliūdėk manęs, paukšteli juodas,
Ateis kiti prakalbinti tavęs. . .
Suklupsiu aš į kietą žemės gruodą,
Kitiems giedosi tu savo giesmeles.

Tai neliūdėk, kai aš prarasiu žodi
Ir nežinosiu, ką tau atsakyt. . .
Kartais išsiskiria keliai labai vienodi,
Nesusieina niekad
 —  antrąsyk!

Sukrauni praeitį į laiko skrynią,
O ateities tikrai nežino nieks!
Kada nutrūksta silpnas laivo lynas
•—-
Matai, kad ženklo dienų nebeliks!

Kai laikrodis pavargs senoj krūtinėj
Per daug dešimtmečių tiksėjęs

Išmuš paskirtą sekundę paskutinę,
Užklostys pėdas dulkėm vėjas.
. .