Živilė Tomkutė

     Šiais laikais yra sunku nuoširdžiai išreikšti savo tikėjimą. Aplinkui yra daug netikinčiųjų, kurie pajuokia arba nesupranta tikinčiojo rūpesčių dėl Dievo įžeidinėjimo. Iškyla daug nesusipratimų tarp draugų, kai paliečiami religiniai klausimai. Tikinčiojo kelyje yra daug sunkumų, nes gyvenime daugelis mano, kad žmogui laimę gali suteikti graži išvaizda, turtai, galingumas. Tačiau tikras tikėjimas žmogui suteikia daug laimės ir malonumo.

     Kas tikėjime man suteikia daugiausia malonumo — tai žinojimas, be jokios abejonės, kad religija, kurią aš praktikuoju, yra Kristaus įsteigta, bet ne žmonių suformuota. Tas absoliutus tikėjimas, kad Švenč. Sakramente yra Kristaus Kūnas ir Kraujas, kad per šv. Mišias jungiasi Kovojančioji, Ken-čiančioji ir Triumfuojančioji Bažnyčia ir kad aš esu tos sąjungos narė, man suteikia daug stiprybės ir malonumo. Pakalbėjusi su draugais, dažnai pagalvoju, kokia esu laiminga, kad Dievas man leido gimti tikrajame tikėjime, kad man nereikia jo ieškoti, nereikia rūpintis ir abejoti, ar dar yra kas nors, ko aš nežinau, kaip tai daro kai kurie mano draugai.

     Kiek daug yra malonumo, kai atsisakai kokio reikalingo dalyko ir sušelpi vargšą! Kai atsispiri draugų spaudimui ir neini žiūrėti netinkamo filmo. Kai aplankai vienišą senelį. Kai nepaimi pinigų už vaiko pasaugojimą. Yra labai daug malonių momentų mano tikėjime.

     Nors ir labai stengiuosi eiti tikruoju tikėjimo keliu, man yra sunkiausia įgyvendinti Dievo įsakymus. Pavyzdžiui, aš žinau, kad reikia mylėti artimą, bet kaip sunku mylėti tą, kuris tave apkalba ar pasisavina tavo nuopelnus. Žinau, kad turiu artimui padėti, jį paguosti, bet sunku prieiti prie nepopuliaraus, vienišo mokslo draugo, kai visi stengiasi būti populiarūs ir tik su tokiais draugauja. Sunku bažnyčioje susikoncentruoti, kai nėra pagarbios laikysenos ar kuklaus apsirengimo. Sunku dažnai eiti išpažinties, kai net kai kurie kunigai to nereikalauja. Blogų žodžių ir Dievo vardo vartojimas yra kasdieninis dalykas. Jei to nedarai, tai kiti pajuokia ir vadina "šventuolėliu”. Jeigu nesugebi įmantriai kitų apgaudinėti, tai esi laikomas naiviu.

     Išsiskirti iš masės, vykdant Dievo įsakymus, yra sunkiausia, bet turėti tikėjimo ramybę yra maloniausia.