Mamytė pirmą kartą nusiveda Vytuką į koncertą. Koncerto metu Vytukas klausia:

—    Mamyte, kodėl tas ponas taip grūmoja su lazda anai panelei?

—    Jis negrūmoja, Vytuk, jis diriguoja.

—    Tai dėl ko ta panelė taip rėkia?

*

Tėvas su sūneliu važiuoja pro mėlynių krūmus Sūnus klausia:

—    Kokios čia uogos?

—    Mėlynės.

—    Tai dėl ko jos raudonos?

—    Dėl to, kad žalios.

*

Škotas klausia savo draugą kitą škotą:

—    Juk žadėjai skirtis su žmona. Tai ar jau pakeitei nuomonę?

—    Nėra kitos išeities — žmona taip sustorėjo, kad negali man grąžinti vestuvinio žiedo.

*

—    Kodėl jūs šią sceną filmavote sulėtintai? -klausia žiūrovas režisierių.

—    Jūs klystate, filmavimo greitis įprastinis, tik šiame epizode dalyvauja škotas, kuris tuo momento traukia piniginę iš kišenės, turėdamas užmokėti už vaišes restorane.

*

Škotas giriasi:

—    Turiu puikų šunį. Kas rytas jis man atneša laikraščių.

—    Tai kas čia nuostabaus? Juk kiekvienas gerai dresiruotas šuo tai gali padaryti.

—    Taip, bet aš neprenumeruoju nė vieno laikraščio.

*

Praeivis klausia darbininką, trupinantį asfaltą:

—    Kaip jūs galite pakęsti tokį triukšmą?

—    Tai vieni niekai! Keletą metų aš mokytojavau žemesnėse klasėse.