Spausdinti

Bernadeta Miliauskaitė-Harris

    Viena įdomesnių vaikų knygų anglų kalba yra “Miss Rumphius” parašyta Barbara Cooney. Joje maža mergaitė pasakoja apie savo protetą panelę Aliciją Rumphius. Būdama maža mergaitė, Alicija norėjo būti kaip jos senelis ir užaugus keliauti į tolimus kraštus, o senatvės dienas praleisti prie jūros. Senelis tam pritarė ir pridėjo dar vieną uždavinį, kurį Alicija turės atlikti savo gyvenime. Tai yra atrasti būdą padaryti pasaulį gražesnį. Alicija užaugo, ir ją visi vadino panele Rumphius. Išpildė jos norus apkeliauti pasaulį ir gyventi prie jūros. Galvojo, kaip atlikti trečią senelio uždavinį.

    Prie namelio pasodino jos mėgstamiausias gėles - lubinus. Keitėsi metų laikai. Po sunkios žiemos atkeliavo pavasaris. Išėjus pasivaikščioti, panelė Rumphius perėjo per kalnelį. Nustebo, pamačius rausvus, mėlynus ir violetinius lubinus žydint. Vėjas ir paukščiai atnešė sėklas iš jos darželio. Parskubėjus namo, užsakė lubinų sėklų. Kiekvieną kartą, kai išėjo pasivaikščioti, prisipylė pilnas kišenes sėklų ir jas visur sėjo. Ateinančiais metais aplink miestelį laukai sužydėjo lubinais. Visi džiaugėsi jų grožiu, ypač panelė Rumphius, nes pasiekė savo tikslą padaryti pasaulį gražesnį.

    Ši pasaka paskatina pagalvoti, kaip mes galime padaryti pasaulį gražesnį. Lietuviai myli gėles ir žino, kad tai vienas iš geriausių būdų. Vaisiai ir daržovės maitina kūną, o gėlės maitina sielą. Jų gausumas ir įvairumas primena Dievo gerumą. Augindami gėles, prisijungiame prie garbės, kurią jų grožis suteikia Dievui.

    Katalikai turi prisiminti kitą svarbų uždavinį - tai yra evangelizacija. Šventasis Tėvas ragina mus nebijoti liudyti Kristų ir padėti broliui ar sesei atrasti Jį, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Galima sujugti šiuos tikslus į vieną ir evangelizuoti su gėlėmis. Pastatyta Šv. Jėzaus širdies statula tarp gražių gėlių gali paskatinti praeivį ar kaimyną pamąstyti apie Dievą ir padėkoti už viską, ką Jis mums davė - nuo didžiausios dovanos, Jo Sūnaus, iki mažiausios gėlytės.

    Gėlės primena Jėzaus žodžius, kurie moko nesirūpinti žemiškais dalykais: “Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums: nė pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ arba: “Ką gersime?’ arba: ‘Kuo vilėsime?’ Visų tų dalykų labai vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės...” (Mt 6,28-33).

    Dar nuostabiau pamątyti, kaip toks grožis atsirado iš mažos sėklelės. Jėzus mokė: “Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos daug vaisių. Kas myli savo gyvybę - ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje išsaugos ją amžinajam gyvenimui” (Jn 12,24-25). Žmogaus dvasinis gyvenimas, kaip sėkla, turi galimybę išsivystyti ir paversti sielą į gražiausią gėlę, jei pamiršta apie save ir pasaulio materializmą ir per maldą priartėja prie Dievo.

    Atsiranda kliūčių. Jėzus palyginime apie sėjėją (Mt 13,18-22) išaiškina jas - pagundos, persekiojimas, pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulės. Taip kaip sėkla nugali visokias kliūtis išaugti, tai ir žmogus, išgirdęs Dievo žodį ir pasiryžęs sekti Jį, taps Jo didžiosios meilės skleidėjas.

     Negalima pamiršti Jėzaus Motinos Marijos, kurios garbei paskirtas gražiausias metų laikas -gegužės mėnuo. Galima turėti darželį jos garbei. Yra daug gėlių, susijusių su Marija. Baltos gėlės primena jos džiaugsmus, raudonos - jos skausmus, o geltonos - jos garbę. Tad galima sodinti lelijų, rožių ir auksažiedžių tarp kurių stovėtų Marijos statulėlė.

    Gėlės taip pat primena Marijos paėmimą į dangų. Pagal tradiciją, kai Marija buvo paimta į dangų, jos karste liko tik gėlės. Lietuvoje buvo graži tradicija tą rytą nešti gėlių į bažnyčią, kad kunigas jas pašventintų. Svarbu išlaikyti šią tradiciją ir išeivijos lietuviškose parapijose.

    Dievas atskleidė save žmogui darželiuose - Edene ir Gersemanėje. Galima pasodinti biblinį darželį su gėlėmis ir augalais, kurie paminėti Šventajame Rašte. Yra gerų informacinių knygų, kurios išaiškina tų gėlių prasmę ir kaip jas auginti. Tai geras užsiėmimas šeimoms su augančiais vaikais. Vaikai susipažins su Šventuoju Raštu ir išmoks gerbti bei dėkoti Dievui už Jo žmogui duotas gėrybes.

    Šventasis Tėvas vis kartoja: “Nebijokite!” Šiais laikais, kai Bažnyčia iš visų pusių puolama, Dievas ir Marija išjuokiami, visaip ižeidžiami ir jų meilė žmonijai išniekinama, būkime tvirti mūsų tikėjime ir nebijokime jį apginti. Pasodintas darželis Jėzui ir Marijos garbei teliudija mūsų tikėjimą, meilę ir tepadeda tai įdiegti į kitų, ypač mūsų vaikų, širdis.