Spausdinti

religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / GRUODIS - DECEMBER / VOL. L, NO. 12

KALĖDOS

361

 Ligija Tautkuvienė

ŽMOGAUS IR DIEVO SANTYKIAI

367

 Bruno Markaitis SJ

KAIP PRARANDAMAS IR ATRANDAMAS TIKĖJIMAS

371

 Giedrė Mičiūnienė

KOKS TURI BŪTI INTELIGENTAS

373

 Antanas Marčiulaitis

KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJAI - 350 METŲ

377

 Aldona Mažeikienė

RELIGIJĄ IR DIEVĄ REIKIA PAŽINTI

379

 Ignas Naujokas

MYLĖK SAVO ARTIMĄ

382

 Chiara Lubich

KAIP REAGUOTI Į APKALBAS

384

 Justė Gregorauskaitė

KALBA

386

 Red.

TĖVYNĖJE

387

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

391

 Red.

TRUMPAI

252

 Juoz. M.

1999 METŲ LAIŠKŲ LIETUVIAMS TURINYS

394

 Red.

Šis numeris iliustruotas Vytauto Želionio nuotraukomis iš Kauno jėzuitų gimnazijos jubiliejinių iškilmių.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.