Atmintis ir amžius

     Įprasta sakyti, kad atmintis senstant blogėja. Šiuo teigimu suabejojo kai kurie anglų psichologai. Jie paprašė 175 žmones atsakyti į anketos klausimus ir patiems penkių balų sistema įvertinti savo atmintį. Daugiausia klausimų lietė kasdienį gyvenimą: prekių kainas, straipsnių turinius laikraščiuose, draugų gimtadienius, adresus, telefonų numerius, dainų žodžius, vaikystės prisiminimus ir t.t.

     Apklausoje dalyvavo 3 grupės žmonių -nuo 20 iki 39, nuo 40 iki 59 ir vyresnių kaip 60 metų. Maksimali balų suma buvo 130. Jauniausių žmonių grupė savo žinias įvertino vidutiniškai 86, vidutinio amžiaus - 87, o pagyvenusių žmonių - 79 balais.

     Apdorojus duomenis, paaiškėjo, kad ryškiausias skirtumas tarp jaunų ir pagyvenusių grupės įsimenant vardus, pavadinimus ir skaičius. Seni žmonės tokią informaciją įsimena kur kas prasčiau negu jauni ir vidutinio amžiaus žmonės. Senstant ypač sunku prisiminti vardus ir telefono numerius. Tačiau seni žmonės nė kiek nenusileidžia jauniems, jei reikia prisiminti perskaitytos knygos turinį, įdomios televizijos laidos ar iš anksto numatyto susitikimo laiką, gimtadienių datas, vaikystės įvykius, matytus veidus. Seni žmonės laiku atsako į laiškus, reguliariai vartoja vaistus.

     Mokslininkai linkę manyti, kad atmintis senstant iš esmės nesusilpnėja. Vidutinio amžiaus žmonių atmintis, palyginti su jaunų, net pagerėja, o sulaukus 60 metų nedaug tesusilpnėja ir tik kai kuriom informacijos rūšims. Prasčiau įsimenama tai, kas iškalta mechaniškai. Tuo tarpu loginė atmintis senstant netgi pagerėja, nes žmogus ilgainiui išsiugdo žinių kaupimo sistemą, ir nauji faktai atsiduria iš anksto jiems paruoštose “lentynėlėse”.

Daugėja ilgaamžių

     Dabar Žemėje gyvena per 30 milijonų žmonių, vyresnių kaip 80 metų. Manoma, kad 2000 m. jų bus dvigubai daugai, o dar po 20 -25 metų - apie 100 milijonų. Daugiausia ilgaamžių yra išsivysčiusiose šalyse.

Kamuolio greitis

     Koks pats didžiausias kamuolio skriejimo greitis? Pasaulinės spaudos duomenimis, rekordinį greitį pasiekia golfo kamuolys - iki 500 km per valandą. Pagal naujausius varžybų nuostatus, golfo kamuolys turi būti taip padarytas, kad jo greitis nebūtų didesnis kaip 287 km per valandą. Specialiais matavimų prietaisais buvo užfiksuotas didžiausias futbolo kamuolio greitis - 127 km per valandą. Skriedamas tokiu greičiu, kamuolys 11 m baudos atstumą įveikia per 0, 3 sekundes. Rekordinis teniso kamuoliuko greitis - 247 km per valandą.

Blogos anglys- geros trąšos

     Lenkų agrochemikai padarė įdomų išradimą: išbarsčius laukuose palyginti nedaug rudųjų anglių, avižų derlius padidėjo 30%, bulvių ir miežių - 22%. Šios anglys nelabai tinka kurui, tačiau jose yra daug fosforo ir kalcio, todėl jos tinka žemės ūkiui. Beje, šios anglys gerina sunkių dirvų struktūrą.

■    JAV yra apie 70 episkopalų kunigų, atsivertusių į katalikybę. Jie įšventinti katalikų kunigais, nors yra vedę.

■    Klaipėdoje surengta moksleivių religinių piešinių paroda. Taip pat ten prie laikinos Šv. Juozapo Darbininko bažnytėlės susiorganizavo naktinės adoracijos būrelis.

■    Kauno universiteto Technologijos salėje sekmadieniais būna katalikų charizmatikų susirinkimai.